Psychologia nauczania Ujęcie poz...

Psychologia nauczania Ujęcie poznawcze

Autorzy: ,

Psychologia nauczania Ujęcie poznawcze
Stron: 452
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)

Książka zawiera:

  • wiedzę z zakresu psychologicznych podstaw nauczania oraz nauczania uczenia się,
  • najważniejsze prawidłowości odnoszące się do procesu uczenia się i nauczania, zasady konstruktywistycznego podejścia do uczenia się i nauczania,
  • praktyczne implikacje opisywanych idei,
  • analizę problemów nauczania na początku XXI wieku,
  • wnikliwe analizy psychologiczne pobudzające do refleksji, tworzenia nowych lub zmiany własnych sposobów nauczania,
  • atrakcyjną i komunikatywną formę prezentowanych treści uwzględniającą najwyższe standardy naukowości i potrzeby czytelników.

Podręcznik przeznaczony dla:

  • studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich,
  • studentów psychologii,
  • studentów studiów podyplomowych przygotowujących do zawodu nauczycielskiego,
  • nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców.