×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Regulamin konkursu: Jak rozgryźć faceta?

TOP tytuł w super cenie » 50% taniej

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs: Jak rozgryźć faceta? przeprowadzony w okresie 16.06.2010 – 30.06.2010 r. zwany dalej konkursem.

2. Organizatorem konkursu jest HELION SA z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 1C; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121256; NIP 631-020-02-68; REGON: 271070648.

3. Uczestnikami konkursu mogą zostać wszystkie osoby, które w okresie trwania konkursu na adres e-mail: konkurs@sensus.pl wyślą prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe i podadzą swoje imię, adres e-mail oraz adres pocztowy, na który należy przesłać ewentualną nagrodę.

4. Spośród uczestników konkursu komisja w składzie:

a) Grzegorz Schwarz

b) Karol Przeliorz

c) Agnieszka Ziółkowska

wybierze pięciu autorów odpowiedzi, którzy otrzymają 5 równorzędnych nagród.

Nagroda:

  • Książka "Mężczyzna od A do Z…" autorstwa Piotra Mart

  • Udział w szkoleniu prowadzonym przez Piotra Mart -- autora książki "Mężczyzna od A do Z…"

Szkolenie odbędzie się kolejno:*

  • 1. 17.07.2010 - - Kraków
  • 2. 24.07.2010 - - Warszawa
  • 3. 31.07.2010 - - Wrocław

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych wymienionych powyżej.

6. Wybór wypowiedzi nastąpi do dnia 06.07.2010 r. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców.

7. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 08.07.2010 r.

8. Nagrody w postaci książek zostaną przekazane za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej do dnia 23.07.2010 r.

9. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Treść regulaminu może ulec zmianie i jest dostępna pod adresem

10. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Pracownicy firmy Helion SA oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.

12. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 16.06.2010 r.

14. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.* Zwycięzca konkursu ma możliwość wyboru dowolnego terminu szkolenia