LGB Zdrowie psychiczne i seksualne

LGB Zdrowie psychiczne i seksualne

Autorzy: , ,

2w1 w pakiecie: ePubePub MobiMobi
Wydawca: PZWL
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 15,84 zł
63,36 zł 79,20 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Pierwsza na rynku wydawniczym wielodyscyplinarna książka w całości poświęcona zdrowiu psychicznemu i seksualnemu lesbijek, gejów i osób biseksualnych (LGB). Autorzy książki to uznani eksperci, klinicyści praktycy, naukowcy i nauczyciele akademiccy. Są wśród nich lekarze, psycholodzy, biolodzy, specjaliści zdrowia publicznego i prawa; znani i cenieni w kraju i na świecie za swoją działalność naukową oraz zgłębianie tematyki seksuologicznej.
To ważny głos w dyskusji poświęconej opracowywaniu standardów postępowania z osobami z grupy LGB.
Publikacja z pewnością zainteresuje lekarzy, psychologów, osób zajmujących się zdrowiem gejów, lesbijek i osób biseksualnych, jak i dla studentów medycyny, psychologii, medycyny, pedagogiki i innych nauk społecznych.
Wstęp

1.Pojęcie zdrowia psychicznego i seksualnego Robert Kowalczyk, Wojciech Merk, Tomasz M. Krystyan, Zbigniew Lew-Starowicz
1.1. Definicja zdrowia psychicznego
1.2. Zmiana definicji zdrowia psychicznego
1.3. Podejścia teoretyczne do zdrowia psychicznego
1.4. Pojęcie zaburzenia i choroby psychicznej, zmiany w klasyfikacjach
1.5. Definicja i koncepcja normy w seksuologii
1.5.1. Deklaracja Praw Seksualnych

1.5.2. Deklaracja Praw Seksualnych

1.6. Podejście do zdrowia seksualnego w różnych kulturach
1.6.1. Seksualność w kulturze arabskiej
1.6.2. Zdrowie seksualne w kulturze chińskiej
1.6.3. Seksualność w chrześcijaństwie
1.7. Dyskryminacja, stygmatyzacja i ich związki ze zdrowiem psychicznym

2. Fenomen orientacji seksualnej i jego korelaty – (Dez) orientacje seksualne Maria M. Pawłowska
2.1. Wprowadzenie
2.2. Orientacja seksualna
2.2.1. „Naturalność orientacji seksualnej”
2.2.2. Składowe orientacji seksualnej
2.2.3. Kontekst społeczno-kulturowy
2.2.4. Badania seksualności
2.2.5. Doświadczenie osobnicze
2.3. Podsumowanie

3. Historia poglądów na temat patologizacji orientacji homoseksualnej i biseksualnej Remigiusz Jarosław Tritt, Bogusław Bałuka
3.1. Wprowadzenie
3.2. Podejście do osób nieheteroseksualnych na przestrzeni wieków
3.3. Ewolucja terminu homoseksualność w dziewiętnastowiecznym dyskursie medycznym
3.4. Równouprawnienie osób homoseksualnych w ujęciu Karla Heinricha Ulrichsa
3.5. Homoseksualność człowieka w poglądach Richarda von Krafft-Ebinga
3.6. Rozważanie empiryczne Havelocka Ellisa nad homoseksualizmem
3.7. Magnus Hirschfeld i jego walka o prawa i godność osób homoseksualnych
3.8. Nowe oblicze ludzkiej seksualności w ujęciu Alfreda Kinseya
3.9. Evelyn Hooker – pionierskie badania nad osobami homoseksualnymi, prowadzone poza oddziałami klinicznymi oraz zakładami karnymi
3.10. Homoseksualizm w klasyfikacji DSM
3.11. Prześladowanie osób homoseksualnych w III Rzeszy Niemieckiej – podłoże ideologiczne represji
3.12. Obozy koncentracyjne miejscem eksterminacji homoseksualistów
3.13. Penalizacja kontaktów homoseksualnych i biseksualnych oraz jej dalekosiężne konsekwencje
3.14. Zakończenie

4. Zaburzenia psychiczne u osób biseksualnych i homoseksualnych w kontekście stresu mniejszościowego Grzegorz Iniewicz
4.1. Badania nad zdrowiem psychicznym osób biseksualnych i homoseksualnych
4.2. W poszukiwaniu przyczyn zaburzeń psychicznych
4.3. Od nerwicy wojennej do stresu mniejszościowego
4.4. Model stresu mniejszościowego Ilana Meyera
4.5. Zakończenie

5. Psychoterapia lesbijek, gejów i osób biseksualnych Katarzyna Bojarska
5.1. Terapie osób LGB podporządkowane normatywowi reprodukcyjności
5.2. Współczesne standardy pracy pomocowej z osobami LGB
5.2.1. Kompetencje terapeutów
5.2.2. Powody poszukiwania przez osoby LGB pomocy terapeutycznej
5.2.3. Specyficzne trudności doświadczane przez osoby LGB
5.3. Dobre i złe praktyki
5.4. Podsumowanie
Rekomendacje dla polskich towarzystw naukowych w sprawie postępowania oraz pomocy terapeutycznej osobom homo- i biseksualnym

6. Samobójstwa w populacjach LGB – ujęcie interdyscyplinarne Bogusław Bałuka, Remigiusz Jarosław Tritt
6.1. Zachowania suicydalne
6.2. Motywy samobójstw
6.3. Statystyki samobójstw
6.4. Okres adolescencji przez pryzmat zachowań suicydalnych osób LGB
6.5. Używanie środków psychoaktywnych i homofobia w grupie osób LGB
6.6. Samobójstwa osób LGB
6.7. Zakończenie

7. Aspekty bio-psycho-geriatryczne w populacji LGB Bogusław Bałuka, Remigiusz Jarosław Tritt
7.1. Wprowadzenie
7.2. Etapy starości z perspektywy WHO
7.3. Specyfika wieku senioralnego osób LGB
7.4. Działania na rzecz starzejącego się społeczeństwa
7.5. Społeczność LGB w obliczu starzenia się i starości
7.6. Seniorzy LGB w Europie i na świecie
7.7. Obawy i lęki w populacji LGB
7.8. Biologiczne i kulturowe zmiany starzejącej się populacji
7.9. Zakończenie

8. Zdrowie seksualne gejów, lesbijek i osób biseksualnych Robert Kowalczyk, Wojciech Merk
8.1. Zachowania seksualne osób LGB – różnice i podobieństwa w stosunku do osób heteroseksualnych
8.2. Zaburzenia seksualne u osób LGB
8.2.1. Etiologia
8.2.2. Różnice w podejmowaniu terapii zaburzeń seksualnych osób LGB
8.2.3. Rozpowszechnienie zaburzeń seksualnych w populacji LGB
8.2.4. Szczególny problem – zaburzenia seksualne osób seropozytywnych
8.2.5. Na pograniczu normy – szczególne problemy seksualne osób LGB
8.2.6. Ryzykowne zachowania seksualne
8.3. Zachowania kobiet z grupy LB
8.4. Podsumowanie

9. Promocja zdrowia psychicznego i edukacja seksualna w grupie osób nieheteroseksualnych Remigiusz Jarosław Tritt, Agata Loewe, Bogusław Bałuka, Tomasz M. Krystyan
9.1. Rola i znaczenie zdrowia psychicznego dla osób LGB
9.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób LGB w kontekście szeroko pojętego zdrowia
9.3. Promocja zdrowia u osób LGB
9.4. Edukacja seksualna w grupie osób LGB
9.5. Różne oblicza edukacji seksualnej w XX wieku
9.6. Tematyka homoseksualizmu w publikacjach seksuologicznych i pedagogicznych w XX i XXI wieku

10. Nierówne traktowanie osób LGB w opiece zdrowotnej Anna Mazurczak, Marcin Rodzinka
10.1. Wprowadzenie
10.2. Perspektywa pacjentów i pacjentek LGB
10.3. Skala zjawiska
10.4. Stosunek osób LGB do mówienia o swojej orientacji seksualnej w trakcie udzielania im świadczeń medycznych
10.5. Doświadczenia związane z ujawnieniem orientacji seksualnej
10.6. Pobyt w szpitalu
10.7. Kontakty z osobą bliską oraz uzyskanie informacji o stanie zdrowia
10.8. Perspektywa lekarzy
10.9. Prawo do ochrony zdrowia jako prawo człowieka
10.10. Prawa pacjenta nieheteroseksualnego – poniżające traktowanie, odmowa leczenia
10.11. Prawa pacjenta nieheteroseksualnego – naruszenie tajemnicy lekarskiej
10.12. Prawa pacjenta nieheteroseksualnego – osoby bliskie

Skorowidz
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
Cena: 31,92 zł
Cena: 23,20 zł
Cena: 27,92 zł
Cena: 31,92 zł
ABC Seksualności
Krzysztof Król, Jan Gajos
Cena: 27,92 zł