Biblia NLP. Wydanie rozszerzone,...

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego

Autor:  

Ocena:
   4.7/6  Opinie  (7)
Stron: 672
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: twarda) Ksiazka drukowana Druk (oprawa: twarda) + eBook 3w1: PdfPDF ePubePub MobiMobi 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Onepress
Wydawca: Onepress
Wydawca: Onepress
Cena:
129,00 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 129,00 zł
129,00 zł 258,00 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 25,80 zł
103,20 zł 129,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Druk
Książka drukowana
129,00 zł
Druk + eBook
Książka drukowana Pdf ePub Mobi
129,00 zł
258,00 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
103,20 zł
129,00 zł
Jest to najbardziej praktyczny podręcznik z dziedziny programowania neurolingwistycznego. Opisuje setki wzorców, metod i zaawansowanych koncepcji. Jest to książka, na którą wszyscy czekaliśmy. Po trzydziestu pięciu latach nadszedł najwyższy czas, aby się wreszcie ukazała!
Nathaniel J. Varna,
autor i mistrz praktyk NLP, Mediolan
Shlomo Vaknin daje nam dokładnie to, czego nam trzeba — same konkrety, bez waty słownej. Przypuszczam, że ta niesamowita książka stanie się podstawowym, a być może nawet obowiązkowym podręcznikiem na szkoleniach z dziedziny NLP na całym świecie. Wszyscy moi uczniowie, byli, obecni i przyszli, będą musieli sięgnąć po Biblię NLP
Deborah Eizenstein,
trenerka NLP i badaczka, Tel Awiw

Akceptuj wszystko, co się dzieje, wykorzystuj to i obracaj na swoją korzyść Programowanie neurolingwistyczne stanowi doskonałe narzędzie, służące modelowaniu oraz szkoleniu. Jego wpływ na psychoterapię, doradztwo, sprzedaż, coaching czy przywództwo jest nieoceniony. Trenerzy i terapeuci różnych nurtów korzystają z technik NLP lub pozostają pod ich wpływem.

Wszystkie przedstawione tu techniki podzielono na trzy główne rodzaje:

 • takie, które można łatwo wypróbować na sobie;
 • takie, które można wykorzystać we współpracy z klientami lub innymi ludźmi;
 • takie, które wymagają udziału przynajmniej dwóch osób pełniących określone funkcje.

Jeśli jesteś zaawansowanym praktykiem NLP, zobaczysz pewne udoskonalenia wprowadzone w wielu znanych wzorcach. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z NLP, na wstępie znajdziesz najbardziej podstawowe wzorce, które wzbogacą Twój repertuar oraz wzmocnią Twoją pewność siebie i chęć rozwijania umiejętności. Im częściej będziesz ćwiczyć, tym łatwiej będzie Ci intuicyjnie tworzyć bądź modyfikować wzorce, kiedy znajdziesz się w nowych sytuacjach.

W trakcie opanowywania kolejnych wzorców pracujesz nad swoją elastycznością i kreatywnością. Kiedy wykorzystujesz wybrane techniki, stosujesz założenia i wiedzę przede wszystkim z dziedziny NLP — ale także z każdego innego dostępnego Ci źródła. Cały czas miej więc otwartą głowę — znajdź to, co sprawdza się najlepiej w określonych okolicznościach.

Najnowsze wydanie międzynarodowego bestsellera Shlomo Vaknina zostało zaktualizowane zgodnie z najświeższą wiedzą z dziedziny NLP oraz uporządkowane w nowy, praktyczny sposób. Dzięki temu korzystanie z książki jest jeszcze łatwiejsze.

Wśród licznych dodatków znajdziesz tu również:

 • pięćdziesiąt pięć hipnotycznych fraz Miltona H. Ericssona,
 • często spotykane ograniczające przekonania i "mantry",
 • submodalności wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne,
 • przegląd fundamentalnych przekonań NLP.

Istota programowania neurolingwistycznego

 • 40 lat programowania neurolingwistycznego w skrócie: kto, co, kiedy i gdzie (33)
 • Badania nad NLP (39)
 • Współczesne NLP (41)
 • Czy NLP naprawdę istnieje? (43)
 • Dlaczego NLP nie stanowi głównego nurtu? (45)
 • Konflikt między metodologią NLP a śladem w postaci technik (47)
 • Droga do mistrzostwa: prawdziwe umiejętności z dziedziny NLP (56)
 • Kryteria wyboru wysokiej jakości programów szkoleniowych w dziedzinie NLP (65)

Techniki, wzorce i strategie NLP

 • Poprawnie sformułowane cele (73)
 • Korzystne przekonania NLP (78)
 • Swish Pattern (87)
 • Przekształcenie porażki w informację zwrotną (89)
 • Zbieranie dowodów i przeprowadzanie procedury dowodowej (92)
 • Dopasowywanie i harmonizowanie (94)
 • Szukanie pozytywnych intencji (96)
 • Rozumienie zachowania (97)
 • Odzwierciedlanie (99)
 • Odzwierciedlanie zachowania (101)
 • Odzwierciedlanie symboliczne (103)
 • Zamiana odpowiedników (104)
 • Kiedy NIE należy stosować odzwierciedlania ani harmonizowania? (104)
 • Wzorzec "jak gdyby" (106)
 • Wywoływanie podświadomych reakcji (108)
 • Sprawdzanie ekologii (109)
 • Wyrywanie ze stanu psychofizycznego (przełamywanie stanu) (112)
 • Wywoływanie określonego stanu (113)
 • Wchodzenie w stany zasobne (115)
 • Kinestetyczny Swish Pattern (116)
 • Kotwiczenie (117)
 • Scenariusz samodzielnego kotwiczenia (123)
 • Stan świadomości wewnętrznej (124)
 • Zmiana zakotwiczeń (126)
 • Pozycje percepcyjne (128)
 • Integrowanie sprzecznych przekonań (133)
 • Różnicowanie ram przekonań (138)
 • Sprzeczne i sprzężone przekonania (140)
 • Negocjacje wewnętrzne (143)
 • Zniesienie poczucia identyfikacji (145)
 • Rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów (147)
 • Godzenie się z rodzicami (148)
 • Sześciostopniowa technika przeramowania (151)
 • Przeramowanie treści (153)
 • Przeramowanie kontekstu (155)
 • Przeramowanie przekonań i opinii - przykłady (157)
 • Rozstrzyganie wewnętrznego konfliktu (158)
 • Przekształcanie popełnionych błędów w konstruktywne doświadczenie (161)
 • Hierarchia kryteriów (164)
 • Uspójnianie pozycji percepcyjnych (170)
 • Usuwanie reakcji alergicznych (176)
 • Kalibracja (178)
 • Autobiografia (180)
 • Wzorzec autobiografii - pełny scenariusz seansu hipnotycznego (180)
 • Spójność (184)
 • Leczenie fobii (185)
 • Instalowanie przyjemności (188)
 • Badanie przyczyn i skutków (190)
 • Zastosowanie poziomów logicznych (191)
 • Redukowanie przyjemności (193)
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej (195)
 • Darzenie miłością samego siebie (195)
 • Zwalczanie szkodliwych skłonności (197)
 • Tworzenie łańcucha stanów (198)
 • Model pragmagraficzny (200)
 • Gromadzenie zasobów (202)
 • Zaawansowany proces integracji części (203)
 • Wzmacnianie submodalności (205)
 • Próg wrażliwości (206)
 • Niszczyciel decyzji (208)
 • Wzorzec Godiva Chocolate (210)
 • Doskonalenie słuchowego systemu reprezentacji (213)
 • Doskonalenie wzrokowego systemu reprezentacji (214)
 • Stan pogłębionej świadomości (216)
 • Rozpoznawanie wskazówek niewerbalnych (218)
 • Wygaszanie zachowań kompulsywnych (220)
 • Tworzenie pozytywnych oczekiwań (222)
 • Przełamywanie ograniczających zależności (224)
 • Wtórna korzyść i osobista ekologia (226)
 • Ekologia systemu (227)
 • Rozpoznawanie sytuacji naruszania metamodelu (228)
 • Wykorzystywanie metamodelu w wybranym celu (229)
 • Denominalizacja (230)
 • Wybaczanie (232)
 • Uspójnianie "ja" (233)
 • Okrąg doskonałości (235)
 • Instalacja asertywności (237)
 • Analizator krytyki (240)
 • Pozbywanie się wymówek (244)
 • Podstawowy wzorzec wzbudzania motywacji (247)
 • Wywoływanie amnezji (248)
 • Szczepienie przeciwko wirusom myślowym (249)
 • Ujawnianie charakteru danej relacji (251)
 • Wzorzec zakochiwania się (252)
 • Unikanie sugestii wywołujących skutki odwrotne do zamierzonych (254)
 • Strategia poprawnego pisania (254)
 • Ujawnianie strategii uczenia się (256)
 • Strategia Walta Disneya (259)
 • Rozwiązywanie konfliktów (262)
 • Rozwiązywanie problemu współzależności (264)
 • Identyfikowanie metaprogramów (267)
 • Kwestionowanie ograniczających metaprogramów (268)
 • Zmiana metaprogramów (269)
 • Metoda analogicznego oznaczania (271)
 • Klasyczna metoda dezorientacji (273)
 • Zastosowanie prawa odwrotnego skutku (274)
 • Metoda zagnieżdżonych pętli (276)
 • Historia ilustrująca zastosowanie metody zagnieżdżonych pętli (281)
 • Intonacja (283)
 • Metoda ukrytych poleceń (I) (283)
 • Metoda ukrytych poleceń (II) - wersja zaawansowana (285)
 • Rama zgody (288)
 • Kierowanie procesem poszukiwań transderywacyjnych (290)
 • Identyfikowanie hierarchii wartości (292)
 • Generator Nowych Zachowań (294)
 • Aktywne śnienie (296)
 • Radzenie sobie z emocjonalnym cierpieniem (298)
 • Wzorzec jedności (299)
 • Wzorzec SCORE (304)
 • Śledzenie życiowych przemian (306)
 • Identyfikacja archetypu procesu przemiany (308)
 • Leczenie ran (310)
 • Uprzedzanie poczucia straty (312)
 • Troska o siebie (314)
 • Przebudzenie do wolności (316)
 • Długowieczność (318)
 • Zmiana historii osobistej (322)
 • Podsumowywanie dnia (325)
 • Rozpraszanie negatywnych emocji (327)
 • Fundamentalna przemiana (329)
 • Mapowanie umysłu (336)
 • Integracja nieokreślonego stanu (338)
 • Poszerzenie możliwości wyboru (340)
 • Pierwszy plan i tło (342)
 • Osłabianie mocy trudnych wspomnień (345)
 • Fraktal somatyczny (346)
 • Fraktal zasobu (348)
 • Uzgadnianie poziomów logicznych (349)
 • Ukryte polecenia w pytaniach (351)
 • Metoda podwójnego wiązania (353)
 • Dwuznaczność (355)
 • Presupozycje (356)
 • Metafora (358)
 • Wspólny zasób (359)
 • Twórcze prymowanie (361)
 • Wyrażanie zrozumienia (362)
 • Podsycanie zaciekawienia (363)
 • Promieniowanie dobrą energią (364)
 • Pozytywny wkład (366)
 • Ujawnianie kultywowanych wartości (368)
 • Wzorzec SCORE w tańcu (371)
 • Dezintegracja systemów przekonań (373)
 • Instalacja kryteriów (375)
 • Kryteria kinestetyczne (378)
 • Wirujące ikony (380)
 • Podstawowy proces tworzenia łańcucha przekonań (382)
 • Zaawansowany proces tworzenia łańcucha przekonań (383)
 • Łagodzenie (385)
 • Metazmiana (387)
 • Reimprinting (389)
 • Podstawowy proces modelowania w drugiej pozycji percepcyjnej (392)
 • Intuicyjne modelowanie w drugiej pozycji percepcyjnej (394)
 • Podstawowy proces modelowania w trzeciej pozycji percepcyjnej (395)
 • Podstawowy proces modelowania stanów doskonałości (396)
 • Metamodel (397)
 • Uogólnienia (400)
 • Kwantyfikatory uniwersalne (400)
 • Ukryte performatywy (400)
 • Operatory modalne (401)
 • Pominięcia (402)
 • Nieokreślony wskaźnik odniesienia (403)
 • Pominięcia porównawcze (403)
 • Zniekształcenia (404)
 • Nominalizacja (404)
 • Czytanie w myślach (405)
 • Zniekształcenia zależności przyczynowo-skutkowych (406)
 • Presupozycje (407)
 • Złożona równoważność (407)
 • Model Miltona (409)
 • Doświadczanie krótkotrwałego transu (412)
 • Hipnoza konwersacyjna (413)
 • Sposoby naruszania metamodelu (414)
 • Dopasowywanie bieżącego doświadczenia (415)
 • Dopasowywanie i prowadzenie (415)
 • Spójniki (416)
 • Dysjunkcja (417)
 • Dorozumiane przyczyny (417)
 • Pytania o potwierdzenie (418)
 • Podwójne wiązania (419)
 • Ukryte polecenia (419)
 • Oznaczanie analogowe (420)
 • Utylitaryzacja (420)
 • Zagnieżdżanie (421)
 • Rozbudowane cytaty (422)
 • Literowanie słów (422)
 • Postulat konwersacyjny (422)
 • Nielogiczność wybiórcza (423)
 • Dwuznaczność (423)
 • Dwuznaczność fonetyczna (423)
 • Dwuznaczność syntaktyczna (424)
 • Dwuznaczność zakresu (424)
 • Dwuznaczność interpunkcyjna (425)
 • Metafory (425)
 • Kategorie komunikacyjne Satir (427)
 • Obwiniający (oskarżanie) (428)
 • Łagodzący (zjednywanie) (429)
 • Obliczający (superracjonalność) (429)
 • Rozpraszający (chaotyczność) (430)
 • Kompromisowy (płynność) (431)
 • Elastyczność (431)
 • Nawiązywanie dobrego kontaktu a kategorie komunikacyjne (432)
 • Metaprogramy (433)

Nowe wzorce, metody i strategie

 • Nowy wzorzec szybkiego uczenia się języka obcego (505)
 • Rytmiczna nauka (507)
 • Metoda łańcuchowa (przyspieszonej) nauki (508)
 • Apozycja (opozycji) (510)
 • Definiowanie problemów (511)
 • Strategia rozwiązywania problemów (I) (512)
 • Strategia rozwiązywania problemów (II) (514)
 • Wzorzec DVP (517)
 • Szybkie podniesienie samooceny (519)
 • Mądre odżywianie się (523)
 • Wyznaczanie granic (526)
 • Wewnętrzny bohater (528)
 • Koncentracja uwagi (532)
 • Dyskretna gestykulacja (535)
 • Symboliczne prymowanie somatyczne (537)
 • Wzmacnianie świadomości somatycznej (539)
 • Wsłuchiwanie się w istotę (wartości i misję) (540)
 • Wsłuchiwanie się w ciało (542)
 • Protokół komunikowania wizji (543)
 • Eliminowanie uzależnienia od cyberpornografii (546)
 • Zwyciężanie w wojnie wewnętrznej (551)
 • Zmiana przekonań - podejście logiczne (553)
 • Identyfikowanie elementów autosabotażu (555)
 • Pamiętanie o tym, aby zapomnieć (558)
 • Binarny kod zapominania (561)
 • Złożenie zobowiązania (565)
 • Kwestionariusz wewnętrznego spokoju (566)
 • Matrycowanie (567)
 • Dekonstrukcja do modalności (572)
 • Rekonstrukcja w wartości (573)
 • Dwubiegun: przyszłość - teraźniejszość (575)
 • Komunikowanie z poziomu wizji (576)
 • Powtórne przetwarzanie (577)
 • Myślenie w kategoriach fizjologii (580)
 • Aktywne składniki powtórnego przetwarzania (582)
 • Terapia linii czasu oraz powtórne przetwarzanie (584)
 • Wyzwania w zakresie powtórnego przetwarzania (590)
 • Aktualizacja metamodelu (591)
 • Pięć przykładów reakcji na pominięcia (593)
 • Wykorzystanie porcjowania w funkcji perswazyjnej (595)

Dodatek A: Skrótowy zapis nazw modalności (597)

Dodatek B: Submodalności (599)

Dodatek C: Poziomy logiczne (609)

Dodatek D: Etyka zawodowa: wprowadzenie (611)

 • Kodeks etyczny dla praktyków NLP (614)

Dodatek E: 55 hipnotycznych fraz Miltona H. Ericksona (625)

Dodatek F: Ograniczające przekonania (629)

Dodatek G: Kwestionariusz wprowadzający (635)

Bibliografia (641)

Twórcy NLP (644)

Dodatkowe źródła (645)

Skorowidz (649)

Najczęściej kupowane razem:
Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego plus Naukowe podstawy sukcesu Napoleona Hilla plus Psychologia nauczania, czyli jak skutecznie prowadzić szkolenia, zarządzać grupami i występować przed publicznością
Cena zestawu: 215,00 zł
Oszczędzasz: 32,25 zł (15%)
Dodaj do koszyka
check Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego
Najczęściej kupowane razem ebooki:
Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego plus NLP dla początkujących. Podstawowe pytania i odpowiedzi plus Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wpływu
Cena zestawu: 198,80 zł
Oszczędzasz: 29,83 zł (15%)
Dodaj do koszyka
check Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
Człowiek w społeczeństwie wybrane aspekty badaw...
Sławomir Wierzbicki ⋅ Adam Krampichowski ⋅ Piotr Błasiak ⋅ Karolina Karbownik &...
Cena: 49,99 zł
Cena: 7,64 zł
Cena: 39,20 zł
NLP – najwyższy stopień wtajemniczenia, czyli j...
Richard Bandler, Alessio Roberti, Owen Fitzpatrick
Cena: 23,92 zł
6
(2)
5
(4)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(1)

Liczba ocen: 7

Średnia ocena
czytelników

  


  okladka
    Ocena : 6 

  Warto mieć tę książkę pod ręką.
    Ocena : 6 

  Bardzo dobra pozycja z gatunku NLP. Zbiór technik NLP.
    Ocena : 5 

  Wszystko w jednej książce.... Jeżeli dawkowanie informacji odbywa się w pigułkach, to tej nie da się przełknąć bez kilkukrotnego popijania. Informacje przydatne dla zaawansowanych jak i amatorów. Polecam każdemu kto chce chociaż trochę zapanować nad sobą oraz wpłynąć na zachowanie innych.
    Ocena : 5 

  Ta książka jest podstawowym podręcznikiem dla tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat NLP
    Ocena : 5 

  Bardzo dobry kompleksowy podręcznik dla ludzi w temacie
    Ocena : 5 

  To się nazywa konkret! Rewelacja po prostu.
    Ocena : 1 

  Bałwochwalstwo.