×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Wydawnictwo Naukowe Scholar - ebooki

Lista Kafelki

Data wydania
Wydawnictwo Naukowe Scholar - ebooki

Wydawnictwo Naukowe Scholar zostało założone w 1991 roku przez Jacka Raciborskiego, który kieruje nim do chwili obecnej. Na dorobek oficyny składa się już ponad 1100 tytułów, przede wszystkim z socjologii, psychologii, stosunków międzynarodowych i nauk politycznych, regionalistyki, filozofii, historii, prawa i ekonomii. W dorobku wydawnictwa wyjątkowe znaczenie mają podręczniki akademickie. Najpoważniejszym przedsięwzięciem z tego zakresu jest seria Wykłady z Psychologii pod redakcją naukową prof. Jerzego Brzezińskiego. Wydajemy także serię Wykłady z Socjologii, której redaktorem naukowym jest profesor Piotr Sztompka.
W ostatnich latach wydajemy wiele tytułów w języku angielskim i dystrybuujemy je na całym świecie. Sukcesem wydawniczym była książka Romana Kuźniara Poland’ s Foreign Policy after 1989. We współpracy z Verlag Barbara Budrich (Germany and USA) wydaliśmy m.in. książkę Grzegorza Lissowskiego Principles of Distributive Justice. W latach 2012–2015 w ramach projektu Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie opublikowaliśmy czterotomowe dzieło Polsko-niemieckie miejsca pamięci pod redakcją Hansa Henninga Hahna i Roberta Traby, w bliskiej współpracy z Ferdinand Schöningh Verlag – wydawcą wersji niemieckojęzycznej.
Nasza oficyna wydaje też periodyki naukowe i publikacje cykliczne: kwartalnik „Studia Regionalne i Lokalne” (we współpracy z Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych UW), „Rocznik Strategiczny” (we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW), półrocznik „Psychologia – Etologia – Genetyka” (we współpracy z Centrum Genetyki Zachowania UW), kwartalnik „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” (we współpracy z ISM UW). Od 2006 roku z Polskim Stowarzyszeniem Psychologii Społecznej publikujemy kwartalnik „Psychologia Społeczna”, a w 2007 zadebiutował kwartalnik „Zarządzanie Publiczne”, wydawany we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Od lat współpracujemy z Instytutem Nauk Prawnych PAN, wydając „Polish Yearbook of International Law” oraz „Archiwum Kryminologii”.
Wydawnictwo systematycznie uczestniczy w Warszawskich Targach Książki oraz w innych imprezach targowych w kraju i za granicą. Nasze książki są dostępne w księgarniach naukowych na terenie całego kraju oraz w licznych księgarniach internetowych. Ponadto duża część tytułów, w tym artykuły z periodyków, ma wersję e-book

więcej »