×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Przeobrażenia społeczne, w których uczestniczymy, w bezpośredni sposób wpływają na rodzinę. Pojęcie „wychowywać” — z łacińskiego educere — oznacza „wyprowadzić z samego siebie, by wprowadzić w rzeczywistość”. Wychowywanie to proces, to spotkanie dwóch osób — wychowawcy i ucznia, to relacja zakładająca wzajemność. Aby tak się stało, niezbędne są: otwartość na drugą osobę, gotowość współpracy, a nade wszystko wzajemne zrozumienie. Fundamentem takiej relacji jest dialog, rozumiany nie tylko jako komunikacja, ale także, a nawet przede wszystkim, jako postawa.

Wychowanie to zadanie jednocześnie trudne i twórcze. Poza miłością i jak najlepszymi intencjami wymaga także wiedzy i kom-petencji. Takiej wiedzy i pomocy poszukują rodzice, również dlatego, że mamy do czynienia z szybkimi przeobrażeniami społecznymi, budzącymi niepokój i niepewność. Najważniejsze środowisko wychowawcze, jakim jest rodzina, wymaga od jej członków — przede wszystkim rodziców — integralnego zespolenia celów i dążeń, podejmowania działań dobrowolnych, ale wynikających z poczucia odpowiedzialności.

Wychowanie dzieci jest dla wszystkich doświadczeniem nowym. Czasem konfrontacja wyobrażeń i marzeń o funkcjonowaniu w roli rodzica z codzienną rzeczywistością bywa bolesna. Dlatego właśnie rodzice potrzebują wsparcia. Właśnie wsparcia, a nie przejmowania ich niezbywalnej funkcji, pouczania, narzucania „jedynie słusznych” metod czy sposobów myślenia. Potrzebują umocnienia w swojej miłości do dzieci, czasem nowego pomysłu, czasem zdystansowanej refleksji.

Wierzę, że ta książka spełni te oczekiwania wielu rodziców.

Joanna Sakowska — Psycholog
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
Autorka programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"