×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży

Wydawnictwo:
E-bookowo
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
93
     PDF
Czytaj fragment

Ebook 6,90 zł najniższa cena z 30 dni

10,25 zł (-15%)
8,71 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

6,90 zł najniższa cena z 30 dni

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Agresja stanowi poważny problem społeczny. Przejawia się ona w różnych formach w każdej niemal sferze życia. Szczególnie niepokojące dla rodziców, wychowawców i pedagogów są zachowania agresywne przejawiane przez najmłodszych. Zagadnienie przyczyn zachowań agresywnych u dzieci jest szeroko omawiane nie tylko w pracach badawczych wielu naukowców, ale także w środkach masowego przekazu. Powstało dotąd wiele teorii wyjaśniających źródła i przyczyny agresji przejawiającej się w zachowaniach dzieci i młodzieży. Agresja jest zjawiskiem powszechnym. Nie zmienia to faktu, że nie powinniśmy być wobec niej obojętni i przyzwalać na jej coraz częstsze przejawianie się w życiu społecznym. Warto zatem przyjrzeć się przyczynom oraz uwarunkowaniom społecznym i sytuacyjnym agresji w zachowaniach dzieci i młodzieży. Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia problemu agresywności wśród dzieci i młodzieży na przykładzie młodzieży gimnazjalnej. Pierwszy rozdział dokonuje przeglądu pojęć związanych ze zjawiskiem agresji i agresywności u dzieci i młodzieży. Charakteryzuje on agresora i ofiarę, prezentuje formy przejawiania się agresji oraz skutki doznawania przemocy w dzieciństwie i życiu dorosłym. W drugim rozdziale zaprezentowano metodologię badań, sformułowano cele, problemy i pytania badawcze. Dokonano także wyboru najbardziej adekwatnych dla celu badań metod, narzędzi i technik badawczych. Trzeci rozdział prezentuje wyniki przeprowadzonych badań. Dotyczy on przede wszystkim przyczyn występowania agresji dzieci. W rozdziale tym opisano wpływ grup rówieśniczych na zachowania agresywne, rolę gier komputerowych, telewizji oraz poszczególnych środowisk wychowawczych w powstawaniu zachowań agresywnych dzieci. Opisano także przemoc w rodzinie jako jedną z przyczyn agresji występującej wśród młodzieży Wstęp Rozdział I Zachowania agresywne młodzieży w świetle literatury przedmiotu 1. Przegląd pojęć 2. Przyczyny agresji 3. Charakterystyka agresora i jego ofiary 4. Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania zachowań agresywnych 5. Formy przejawiania agresji 6. Skutki doznawania przemocy w dzieciństwie i życiu dorosłym Rozdział II Metodologia badań własnych 1. Problematyka badawcza i cel badań 2. Pytania badawcze 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 4. Organizacja i przebieg badań Rozdział III Przyczyny występowania zachowań agresywnych młodzieży w świetle badań własnych 1. Ogólna charakterystyka badanej populacji 2. Zachowania agresywne badanej grupy 3.Środowisko rówieśnicze jako źródło agresji 4. Wpływ mediów na powstawanie agresywnych zachowań 6. Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych młodzieży Podsumowanie i wnioski Bibliografia Aneksy

Wybrane bestsellery

E-bookowo - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności