×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Helion News --kwiecień --2007

TOP tytuł w super cenie » 50% taniej

 

Krzyże Zasługi dla wybitnych księgarzy

 
16 kwietnia Tomasz Merta wręczył Krzyże Zasługi przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z okazji 80-lecia Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i 50- lecia Stowarzyszenia Księgarzy Polskich zasłużonym księgarzom.
 
Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Andrzej Władysław Skrzypczak. Srebrnymi Krzyżami Zasługi uhonorowani zostali: Tadeusz Dąbrowski, Andrzej Mikołaj Karpowicz, Andrzej Metzger, Ryszard Nagraba, Halina Tymoszczuk, a brązowymi Anna Andrejczuk i Benedykt Wandachowicz.
 
źródło: MKiDN 

Wyższy VAT na książki i prasę specjalistyczną jest zagrożeniem dla kultury

 
Środowisko książki i prasy domaga się bezterminowego przedłużenia zerowej stawki podatku VAT na książki i prasę specjalistyczną, a także utrzymania dotychczasowej zasady rozliczania podatku VAT od sprzedaży książek i prasy.
 
Skutkiem wprowadzenia podwyższonej stawki VAT na książki i prasę w innych krajach był zawsze niemal identyczny procentowy spadek poziomu czytelnictwa.
Jak wykazały ogłoszone właśnie wyniki badań Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, liczba osób czytających zmniejszyła się z 58 % w roku 2005 do 50 % w roku ubiegłym, a w przypadku prasy liczba rozpowszechnionych egzemplarzy gazet spadła o 15 %.
W sytuacji gdy co drugi Polak nie czyta w ogóle, dawanie impulsu do pogłębiania się tych niekorzystnych zjawisk przez podwyższanie podatku VAT, które spowoduje wzrost cen, jest szczególnie niepokojące.
 
Łącznie ze wzrostem VAT zakładana również likwidacja tzw. szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego i wprowadzenie zasad ogólnych do rozliczania VAT od sprzedaży książek i prasy spowodują gwałtowne pogorszenie się sytuacji finansowej wydawców, spadek sprzedaży, wzrost kosztów, utratę płynności finansowej i likwidację wielu małych wydawnictw książkowych i tytułów prasy naukowej, kulturalnej i lokalnej. Oznacza to dalsze skomercjalizowanie rynku wydawniczego, które nie służy misyjnej roli książki i prasy.
 
źródło: PIK 

Fundusze unijne — owe perspektywy dla przedsiębiorców rynku książki

 
Wśród przedsiębiorców do niedawna funkcjonowało obiegowe powiedzenie, że fundusze unijne są jak UFO — każdy o nich słyszał, ale nikt ich nie widział. Faktycznie, fundusze unijne w Polsce dostępne są stosunkowo od niedawna i wiedza na ich temat nie jest jeszcze powszechna.
 
Podmioty działające na rynku książki mają wiele potrzeb — od zakupu środków trwałych, na inwestycjach w nowe technologie skończywszy. Większość z nich można było finansować z funduszy unijnych. Z pewnością znaczna grupa wydawców byłaby zaskoczona wiedząc, że mogła nabyć maszynę do druku cyfrowego czy zaprezentować swoje publikacje na własnym, dużym stoisku, np. na targach we Frankfurcie właśnie za środki unijne. Przykłady wykorzystania środków pomocowych w tej branży można mnożyć, powstaje zatem pytanie — czy skorzystała z nich branża rynku książki? Niestety, w większości odpowiedź będzie brzmiała: „nie wiedzieliśmy, że można” lub „odstraszyły nas procedury”. Niewiedza nie jest jednak dostatecznym usprawiedliwieniem, dlatego warto poznać możliwości finansowania unijnego, krajowe i europejskie trendy ekonomiczno — biznesowe i uwzględnić je w strategii rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Gra bowiem toczy się o wysoką stawkę, a kwoty możliwych do uzyskania dotacji są porażające w porównaniu z funduszami przedakcesyjnymi.
Jeżeli zdamy sobie sprawę, że aplikujący o dotację przedsiębiorca powinien posiadać niezbędną wiedzę w zakresie unijnych zasad wdrażania funduszy strukturalnych, schematów pozyskiwania środków, układu instytucjonalnego, dokumentacji, głównych dyrektyw, dokumentów programowych wraz uzupełnieniami, wytycznych ministerialnych, klasyfikacji kosztów — to widać wyraźnie, że pozyskanie środków unijnych nie jest prostym procesem. W tym świetle wizja szefa firmy zlecającego doradcy podyktowanie sekretarce ad hoc gotowego wniosku o dotację jawi się jako całkowite nieporozumienie.
 
Fundusze unijne z punktu widzenia przedsiębiorcy powinny być filozofią myślenia projektowego – przekładania wizji rozwoju swojego przedsiębiorstwa i strategii biznesowych na możliwości finansowania z funduszy unijnych według określonego schematu i cyklu. Do tego zaś potrzebna jest odpowiednia wiedza o funduszach — resztę można teoretycznie powierzyć doradcy. Ale najlepszy ekspert w dziedzinie funduszy unijnych nie zastąpi kadry zarządzającej w tworzeniu długoterminowej strategii przedsiębiorstwa. 
Powstaje pytanie: czy warto się tak męczyć? Z pewnością tak, zwłaszcza że środki te są bezzwrotne i zdecydowanie jest o co walczyć. A że nie jest łatwo? Unia nie jest instytucją dobroczynną i skrupulatnie rozlicza nas z efektywności naszych projektów.
W latach 2007 – 2013, w ramach tzw. nowego okresu programowania, Polska stanie się największym beneficjentem wspólnotowej polityki regionalnej. Mamy do wykorzystania środki na poziomie ponad 107 miliardów euro, czyli wielokrotnie więcej niż wynosiła pula w poprzednim okresie. Dla przedsiębiorców rysują się zatem kolejne konkretne możliwości uzyskania dotacji na różnego typu przedsięwzięcia. Środki przeznaczane w ramach funduszy na poszczególne działania są liczone w setkach milionów euro. Pozostaje „tylko” uzyskać podstawową wiedzę i przejść przez skomplikowany i żmudny proces proceduralno – dokumentacyjny. Fundusze w nowym okresie programowania będą osiągalne wczesną jesienią, zatem przedsiębiorcy powinni właściwie wykorzystać ten czas na gruntowne przygotowania. 
 
źródło: Euro-focus
autor: Magdalena Tokarczuk
 

Pierwszy wyrok karny w sprawie „Mein Kampf” w Polsce

 
23 kwietnia w Krakowie zapadł pierwszy wyrok karny w sprawie rozpowszechniania „Mein Kampf” w Polsce. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział II Karny, skazał sprzedawcę tej książki Joannę W. na 6 miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo zawieszając wykonanie kary na 2 lata, oraz grzywnę 600 złotych (30 stawek dziennych po 20 złotych).
 
Jest to ważne orzeczenie, pierwszy wyrok karny dotyczący rozpowszechniania „Mein Kampf” Adolfa Hitlera w Polsce. Wymiar kary był tu bez znaczenia, istotnym było uznanie działań sprzedawcy za przestępstwo i związane z tym przesłanie, iż rozpowszechnianie „Mein Kampf” w Polsce jest czynem karalnym — wyjaśnia adwokat Joanna Lassota, pełnomocnik Rządu Bawarii.
Procesy karne we Wrocławiu przeciwko wydawcy „Mein Kampf”i w Poznaniu przeciw prowadzącemu księgarnię internetową sprzedającą tę książkę są w toku.
 
źródło: Kancelaria Lassota 

Kazimierz M. Ujazdowski walczy o zerowy VAT
 


Jedenaście organizacji na spotkaniu w gabinecie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
W symbolicznym dniu 23 kwietnia, czyli podczas obchodów Światowego Dnia Książki, Kazimierz M. Ujazdowski, minister kultury i dziedzictwa narodowego przyjął przedstawicieli jedenastu organizacji pozarządowych, działających w środowisku książki i prasy: Izby Księgarstwa Polskiego, Izby Wydawców Prasy, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Polskiego Związku Bibliotek, Polskiej Izby Druku, Polskiej Izby Książki, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, Związku Wydawców Polskich przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
W dyskusji uczestniczyli: Piotr Marciszuk, prezes PIK, Wiesław Podkański, prezes IWP, Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca SBP, Henryk Podolski, wiceprezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych oraz Sławomir Górzyński, prezes Związku Wydawców Polskich przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
 
W czasie spotkania poruszono dwa zasadnicze tematy: starania o przedłużenie dotychczasowej regulacji w sprawie podatku VAT na książki oraz problem tzw. szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego.
Zgodnie z postanowieniami traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej mamy prawo stosować zerową stawkę podatku VAT na książki — do końca tego roku, a od 1 stycznia 2008 roku ma obowiązywać stawka 7 % podatku VAT.
 
Argumentem za utrzymaniem zerowej stawki podatku VAT na książki jest wielka obawa wyrażona przez wszystkie organizacje środowiska książki i prasy we wspólnym oświadczeniu z 11 kwietnia br. o wzrost cen książek, a w konsekwencji spadek zakupów, a także poziomu czytelnictwa. Będzie to szczególnie dotkliwe w sytuacji dramatycznego zmniejszenia się poziomu czytelnictwa w roku 2006. Jak wykazały badania Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej ogłoszone w marcu tego roku, w 2006 roku tylko 50% naszego społeczeństwa odpowiedziało pozytywnie na pytanie o przeczytanie co najmniej jednej książki rocznie. Rok wcześniej poziom ten wynosił 58%.
Natomiast likwidacja tzw. szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego i wprowadzenie zasad ogólnych do rozliczenia VAT-u przy sprzedaży książek i prasy spowoduje gwałtowne pogorszenie się sytuacji finansowej wydawnictw, spadek sprzedaży, wzrost kosztów, utratę płynności finansowej i likwidację wielu małych wydawnictw książkowych oraz tytułów prasy naukowej, kulturalnej i lokalnej. Minister Kazimierz M. Ujazdowski zapowiedział, że podejmie kroki dla przeprowadzenia procesu uzgodnień w ramach Unii Europejskiej, aby doprowadzić do przedłużenia obowiązujących przepisów preferujących książkę, czyli do utrzymania zerowej stawki VAT-u w przyszłości. „Jest to bardzo trudna sprawa — powiedział minister — ale będę dążył do jej załatwienia”.
W sprawie tzw. szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego minister jest bardziej optymistyczny i ocenia — po rozmowie z posłanką Aleksandrą Natalli-Świat, przewodniczącą sejmowej komisji finansów publicznych — że posłowie przychylą się do postulatu środowiska wydawców.
W trakcie spotkania ustalono, że zostanie przygotowany wspólny raport dotyczący skutków wprowadzenia wyższej stawki podatku VAT, którego koordynatorem będzie Magdalena Ślusarska.
 
źródło: PIK
Piotr Dobrołęcki

G+J zrywa z gadżetami

 
Wydawnictwo G+J zamierza zrezygnować z walki na prezenty dla czytelników. Według oficyny wydatki na gadżety i niskie ceny pism powodują ogromne straty.
Dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy pokazują, że w ciągu trzech ostatnich lat sprzedaż wydań z różnymi gadżetami spadła o 67 – 88% — twierdzi Magdalena Malicka, prezes G+J Polska.
Zerwanie z gadżetami i podwyżka cen magazynów ma zwiększyć rentowność wydawnictwa, która w ubiegłym roku nie sięgała 2%. W 2010 r. G+J Polska ma mieć 10% rentowności.
 
źródło: Media Run 

Bertelsmann płaci rachunki Napstera

 
Czwarta pod względem wielkości, największa na świecie wytwórnia fonograficzna Warner Music Group oraz niemiecki koncern medialny Bertelsmann AG poinformowały 24 kwietnia o zawarciu porozumienia w sprawie Napstera.

Napster był pierwszym na świecie serwisem bezpłatnie i nielegalnie umożliwiającym dostęp do tysięcy plików mp3 użytkownikom strony z całego świata. Po procesach sądowych wytoczonych przez wytwórnie fonograficzne witryna została zamknięta, a później zakupiona przez Bertelsmanna i przekształcona w komercyjny sklep z muzyką w formacie mp3.
 
Po przejęciu przez Bertelsmanna wytwórnia Warner Bros chciała od niemieckiej firmy odszkodowań za straty spowodowane przez Napstera w 2000 i 2001 roku. Zawarte porozumienie reguluje stosunki między korporacjami i anuluje wcześniejsze roszczenia. Warner Bros na podstawie porozumienia otrzyma 110 milionów dolarów. 
 
źródło: WM