×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Helion News -- kwiecień 2006

TOP tytuł w super cenie » 50% taniej

Nagroda EDUKACJA XXI dla podręcznika wydanego przez Helion S.A.

Podczas tegorocznych Targów Książki Edukacyjnej EDUKACJA XXI, które odbyły się w dniach
16 – 19 marca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, po raz trzynasty wręczono Nagrody EDUKACJA XXI. Był to jeden z kulminacyjnych momentów Targów.

Przyznawana od pierwszej edycji Targów nagroda wyróżnia wartości edukacyjno-poznawcze oraz poziom edytorski książek polskich autorów. Wyrazem wyróżnienia, mającego charakter honorowy, jest statuetka autorstwa artysty rzeźbiarza Andrzeja Renesa. Nagroda EDUKACJA sponsorowana jest przez International Paper Polska, który wspiera także programy promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży — „Cała Polska czyta dzieciom” oraz „Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży”.

Spośród książek zgłoszonych przez 27 wydawnictw Kapituła przyznała nagrody w 8 kategoriach. W najważniejszej kategorii „podręczniki szkolne” bezkonkurencyjny okazał się podręcznik wydany przez Grupę Wydawniczą Helion S.A. — „Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum” Jolanty Pańczyk.

Podręcznik ten przygotowuje najmłodszych informatyków do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym. Pozwala zgłębić wszystkie tajemnice świata komputerów oraz uczy młodzież wszystkiego, co powinna wiedzieć o komputerach, aby bez problemów wykorzystywać wszystkie ich możliwości.

Nagrodzona książka stanowi jeden z podręczników opracowanych przez Wydawnictwo Helion S.A. w ramach programu edukacyjnego Informatyka Europejczyka.  Przygotowany przez lidera na rynku książek informatycznych program obejmuje najbardziej aktualne i kompletne materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które pozwolą nadążyć za rozwojem branży informatycznej. Oferowane przez Wydawnictwo Helion S.A. podręczniki zawierają w sobie doświadczenie wydawnicze i dydaktyczne zdobyte przez Helion w trakcie publikowania ponad 1800 książek informatycznych.
 

 
 

 

Google otworzy cyfrową księgarnię

Google Inc. będzie podpisywać umowy z wydawcami w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, dzięki czemu można będzie czytać w sieci wydawane przez nich książki.
 
Porozumienie zakłada, że wydawcy, którzy przystąpią do programu partnerskiego z Google, będą określać wysokość opłat za dostęp do treści swoich książek. Płatna usługa będzie dostępna dla zalogowanych użytkowników serwisu Google Book Search. Internauci nie będą mogli kopiować treści książek (ani nawet ich fragmentów) na swój komputer.
 
Google nie miało jak dotychczas najlepszych relacji z amerykańskimi wydawcami, którzy sprzeciwiali się staraniom firmy, by większość literatury światowej stała się dostępna w sieci.
 
Obecnie internauci, przeglądając Google Book Search, mają dostęp do fragmentów książek, które chronione są przez prawa autorskie, i mogą znaleźć informacje, gdzie je kupić. Dzieła, do których prawa autorskie wygasły lub wydawca wyraził zgodę na dostęp, można czytać w całości.
 
źródło: WM

Wydawcy edukacyjni podpisali porozumienie z MEiN

16 marca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki. Wydawcy zdecydowaną większością głosów zaakceptowali korektę zapisu zaproponowanego podczas ostatniego spotkania zespołu konsultacyjnego w sprawie podręczników i zaakceptowaną przez stronę ministerialną.

Treść tego zapisu jest następująca:
„Przyjęte kompleksowe rozwiązania dotyczące organizacji zakupu podręczników nowych i używanych stwarzają możliwość do obniżenia kosztów zakupu podręczników organizowanego przez szkoły w sumie średnio o około 25%”.
Zmiana zapisu prowadzi do podkreślenia odpowiedzialności szkoły za organizację zakupu podręczników używanych oraz do składania zbiorowych zamówień u dostawców. Zagospodarowanie rynku wtórnego powinno znacznie obniżyć ceny podręczników używanych (eliminacja pośredników). W przypadku nowych podręczników dzięki zbiorowemu zamówieniu dostawca będzie mógł udzielić rabatu, który trafi bezpośrednio do ucznia danej szkoły. Rabat ten musi odpowiadać wielkości zamówienia oraz wynegocjowanemu kontraktowi (całoroczna obsługa szkoły przez dostawcę, wymiana defektów, gratisy dla biblioteki itd.).

Wydawcy są gotowi podpisać dokument z tym zapisem i rozpocząć prace nad realizacją punktów uzgodnionego przez strony dokumentu. Osiągnęli oni wstępne porozumienie z rynkiem dystrybucji w tym zakresie i rozmowy na ten temat będą kontynuowane. Wydawcy liczą również na kontynuację rozmów z MEiN w sprawie zmian na rynku dystrybucji z udziałem jego przedstawicieli (hurtowników i księgarzy).

źródło: PIK

Encyklopedia WIEM powszechnie dostępna

Wielka Interaktywna Encyklopedia WIEM wraz z encyklopediami i leksykonami tematycznymi, słownikami języka polskiego, słownikami dwujęzycznymi, interaktywnymi kursami językowymi i przedmiotowymi, czasopismami edukacyjnymi i popularnonaukowymi, e-książkami, wyszukiwarką szkół wyższych, a także materiałami dla maturzystów tworzy strefę edukacyjną Onet.pl.
Na stronach serwisów edukacyjnych w Onet.pl znajdują się prawie 2 miliony haseł oraz tysiące multimediów, przygotowanych w ścisłej współpracy z renomowanymi wydawnictwami edukacyjnymi.
 
WIEM — jedna z pierwszych polskich encyklopedii internetowych — zadebiutowała w internecie w 1998 r. pod adresem www.encyklopedia.pl. Została opracowana na podstawie „Popularnej Encyklopedii Powszechnej” w 20 tomach i suplemencie wydanymi przez Oficynę Wydawniczą Fogra oraz na podstawie „Multimedialnej Encyklopedii Powszechnej” (MEP). MEP, zwana „Fogrą”, wielokrotnie nagradzana, zyskała uznanie jako najchętniej kupowane edukacyjne wydawnictwo multimedialne.
 
Hasła, opracowane przez specjalistów z danych dziedzin, z licznymi odsyłaczami do pozostałych treści encyklopedii oraz do najlepszych tematycznych stron WWW, sprawiają, że użytkownik otrzymuje wyczerpującą, aktualną informację na każdy wybrany temat. Ciekawy dobór rzetelnie i przystępnie napisanych haseł obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy, nadając Encyklopedii WIEM charakter interdyscyplinarnego źródła wiedzy powszechnej. Twórcy encyklopedii dbają o codzienną aktualizację haseł i uzupełnianie internetowych zasobów encyklopedycznych.

źródło: WM

Wnioski z pracy Zespołu Konsultacyjnego do spraw Podręczników Szkolnych

Wnioski z pracy Zespołu Konsultacyjnego do spraw Podręczników Szkolnych Ministerstwa Edukacji i Nauki i Wydawców Edukacyjnych
 
Podjęto działania służące wprowadzeniu rozwiązań w zakresie wyboru, zamawiania i dystrybucji nowych i używanych podręczników szkolnych, obniżeniu wydatków ponoszonych przez uczniów i ich rodziców. Perspektywa zmniejszenia obciążeń finansowych związanych z zakupami podręczników wydaje się realna.
 
Podjęte działania przyczynią się do:
 • eliminacji tzw. szarej strefy i zjawisk korupcyjnych w obrocie podręcznikami;
 • usystematyzowania i upowszechnienia rynku wtórnego (podręcznikami używanymi);
 • dokonywania przez nauczycieli wyboru podręcznika, z koniecznością uzasadnienia tego wyboru na radzie pedagogicznej;
 • wprowadzenia zasady wyboru podręcznika na co najmniej jeden etap edukacyjny;
 • wprowadzenia zasady organizowania w szkołach kiermaszu używanych podręczników;
 • wprowadzenia zasady organizowania przez dyrektora szkoły procesu zakupu nowych podręczników ·wybranych do szkolnego zestawu;
 • obniżenia ceny zakupu podręcznika.
Propozycja organizacji sposobu wyboru i zakupu podręczników
 
I. Wybór podręcznika

Nauczyciel wybiera podręcznik i uzasadnia wybór na posiedzeniu rady pedagogicznej. Wybór ten powinien być oparty na względach merytorycznych, dydaktycznych i wychowawczych, dokonany na co najmniej jeden etap edukacyjny, uwzględniający również możliwość korzystania z tego samego podręcznika przez 3 – 4 roczniki uczniów.

Na podstawie wybranych przez nauczycieli podręczników rada pedagogiczna ustala szkolny zestaw podręczników dla danego etapu edukacyjnego w terminie do 31 maja w roku szkolnym poprzedzającym wprowadzenie tego zestawu.

Dyrektor szkoły powiadamia uczniów i ich rodziców o obowiązujących podręcznikach w terminie do 10 czerwca i informuje o organizowaniu przez szkołę zakupu podręczników nowych i używanych. Dyrektor szkoły ogłasza w dostępnej formie szkolny zestaw, tzn. listę podręczników obowiązujących w danej szkole.

W przypadku podręczników do nauczania języków obcych przeznaczonych dla klas rozpoczynających naukę w danej szkole, nauczyciele mogą określić poziom wybranego do szkolnego zestawu podręcznika w terminie do 10 września.
 
II. Zakup podręczników
 
Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne ułatwiające obrót pomiędzy uczniami używanymi podręcznikami w terminie do 25 czerwca. Dyrektor szkoły organizuje zakup nowych podręczników.

Dyrektor szkoły umożliwia potencjalnym dostawcom uzyskanie informacji o podręcznikach wybranych do szkolnego zestawu z określeniem przewidywanej liczby egzemplarzy poszczególnych tytułów.

Dyrektor szkoły w terminie do 30 czerwca przekazuje uczniom i ich rodzicom informację o podmiotach/podmiocie oferujących najkorzystniejsze warunki zakupu podręczników i organizuje proces umożliwiający uczniom i ich rodzicom zakup nowych podręczników, w szczególności w zakresie dostawy i rozliczenia zakupu z określonym dostawcą.
 
Niezbędne zmiany w ustawie o systemie oświaty:

Nałożenie obowiązku ustalania przez radę pedagogiczną szkolnego zestawu podręczników na podstawie wybranych przez nauczycieli podręczników oraz wprowadzenia zasady kontynuacji podręcznika przez co najmniej jeden etap edukacyjny.
Zobligowanie dyrektora szkoły do podjęcia działań organizacyjnych ułatwiających dokonanie zakupu podręczników.
 
Oczekiwane korzyści:

Ujednolicenie systemu wyboru i zakupu podręczników. Wprowadzenie przejrzystych zasad obrotu podręcznikami nowymi i używanymi.

Upowszechnienie obrotu podręcznikami używanymi. Ustabilizowanie listy podręczników obowiązujących w danej szkole poprzez szkolny zestaw podręczników. Uniemożliwienie zmiany podręcznika przez nauczyciela w czasie roku szkolnego.
Umożliwienie korzystania z tego samego podręcznika przez 3 – 4 roczniki uczniów. Stworzenie większej dostępności do podręczników uczniom z rodzin niezamożnych.

Poprawa zaopatrzenia bibliotek szkolnych w podręczniki i materiały metodyczne dla nauczycieli. Umożliwienie ustalenia rzeczywistego zapotrzebowania na poszczególne podręczniki i dostosowania odpowiedniego nakładu, a co za tym idzie obniżenia kosztów wytworzenia podręcznika.
 
Przyjęte kompleksowe rozwiązania dotyczące organizacji zakupu podręczników nowych i używanych stwarzają możliwość obniżenia kosztów zakupu podręczników organizowanego przez szkoły w sumie średnio o ok. 25%.
Podpisano w dniu 16 marca 2006 r. przez Zespół Konsultacyjny do spraw Podręczników Szkolnych Ministerstwa Edukacji i Nauki i Wydawców Edukacyjnych w składzie:
 
Danuta Mieszkowska — Przewodnicząca Zespołu — Ministerstwo Edukacji i Nauki
Ewa Bluszcz — Zastępca Przewodniczącej Zespołu — Polska Izba Książki
Bogusław Dąbrowski — Polska Izba Książki
Marek Jakimowicz — Polska Izba Książki
Monika Tutka — Ministerstwo Edukacji i Nauki
Piotr Unger — Ministerstwo Edukacji i Nauki
 
źródło: PIK

Polska na 19. Targach Książki w São Paulo

Kolejna narodowa prezentacja polskiej literatury w ramach programu „Books from Europe”, przygotowana przez Instytut Książki, miała miejsce na 19. Targach Książki w São Paulo (Bienal Internacional do Livro de São Paulo) w dniach 9 – 19 marca.

Na polskim stoisku wydawcy z Brazylii otrzymali katalogi polskich nowości wydawniczych oraz informację o programie translatorskim ©Poland. Przygotowano także wystawę najnowszej beletrystki i humanistyki, książek dziecięcych, wybór klasyków XX wieku oraz wydawnictw albumowych. Była to pierwsza tego rodzaju polska prezentacja w Brazylii.

Odbywające się co dwa lata targi w São Paulo to największa tego rodzaju impreza w Brazylii, stanowiąca ważne wydarzenie dla sektora wydawniczego, ale także wpisująca się w życie kulturalne kraju i miasta. W 2004 r. targi odwiedziło 557 tys. osób. Jak podają organizatorzy, jest to trzecia pod względem wielkości impreza targowa świata. Targom towarzyszy intensywny program literacki.
 
Polska literatura w Brazylii jest jeszcze słabo znana, jednak w ostatnich latach ukazało się kilka ważnych książek, na przykład pierwsze dwa tomy „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, „Heban” Ryszarda Kapuścińskiego czy „Kochany Franz” Anny Boleckiej.

źródło: Instytut Książki

Ostatnie posiedzenie Komisji ds. cen podręczników w MEiN

W dniu 8 marca 2006 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji ds. cen podręczników w MEiN. Stronę wydawców edukacyjnych reprezentowali: Katarzyna Barczyńska, Magdalena Walczak, Ewa Bluszcz, Bogusław Dąbrowski. Wydawcy zaproponowali zmienioną wersję zapisów w Porozumieniu z MEiN, dotyczącą m.in. szacunkowej, łącznej obniżki kosztów zakupu podręczników, i poinformowali przedstawicieli MEiN, iż ze względu na wagę tego zapisu jego treść musi zostać zatwierdzona na walnym posiedzeniu członków SWE w dniu 16 marca 2006 r. Członkowie Komisji ze strony wydawców wyrazili chęć rekomendowania pozostałym wydawcom edukacyjnym zaproponowanych w Porozumieniu zapisów.

źródło: PIK


Najnowsze informacje z rynku międzynarodowego

 • Borders Group zanotował w IV kwartale 2005 r. przychody ze sprzedaży wynoszące 1,45 mld dol., co daje 6,3% wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2004 r. Przychody netto w IV kwartale spadły o 3%, do 119,1 mln dol. W 2005 r. całkowita sprzedaż wyniosła 4,03 mld dol., co daje 3,9% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Przychody netto za cały 2005 r. spadły o 23,4%, do 101 mln dol. 
 • Google przygotowuje się do uruchomienia księgarni internetowej. Firma zaprosiła do projektu wydawców, którzy sami zaproponują tytuły i ceny publikacji, które zostaną udostępnione w wersji elektronicznej. Użytkownicy będą mogli przeglądać poszczególne strony, a za dodatkową opłatą otrzymają pełny dostęp do danego dzieła online. Zapis na dysku twardym będzie niemożliwy. Serwis Google Books będzie również udostępniał linki do sklepów internetowych, w których będzie można zakupić daną książkę.
 • Waterstone jest niezadowolony ze współpracy z Amazon.com i planuje zainwestować we własny serwis internetowy, umożliwiający bezpośrednią sprzedaż online swoich tytułów. Firma uważa, że posiada fantastyczną markę, która powinna być należycie prezentowana w internecie. Kanał sprzedaży online jest bowiem równie ważny, jak sprzedaż w osiągających największe obroty tradycyjnych punktach handlowych.
 • Barnes & Noble osiągnął w 2005 r. wzrost przychodów o 4,7%, do 5,1 mld dol. Zysk netto wyniósł 146,7 mln dol., co daje 2,3% wzrostu w stosunku do 2004 r. Sprzedaż online wzrosła o 5%, do 439,7 mln dol.
 • John D. Barrow, profesor z Cambridge University, został zwycięzcą prestiżowej nagrody Templeton Prize. Nagroda przyznawana jest w dziedzinie religii. Wyróżnienie w postaci 1,4 mln dol. pod względem wartości pieniężnej stawia ją na pierwszym miejscu na świecie.
 • Lagardere planuje kupić Grupę Time Warner Book. Francuski koncern medialny zgodził się zapłacić za wydawnictwo 537,5 mln dol., robiąc kolejny krok w kierunku rynku amerykańskiego. Transakcja spowoduje, że wydawnictwo Hachette, należące do Lagardere, zostanie trzecim co do wielkości na świecie (po Pearson i McGraw-Hill).
 • Anglojęzyczna wersja Wikipedii zamieściła w sieci opracowanie milionowego hasła. Encyklopedia pojawiła się w sieci w styczniu 2001 r. za sprawą Fundacji Wikimedia. Od tego czasu każdego dnia w internetowej encyklopedii przybywało średnio 1700 nowych haseł.
 • Andrews McMeel Publishing LLC planuje wejść na brytyjski i irlandzki rynek książki. Wydawnictwo prowadzi rozmowy z Simon & Schuster, posiadającym stabilną pozycję na rynku UK, w celu nawiązania porozumienia w sprawie dystrybucji książek na tamtejszym rynku.
 • Holenderskie wydawnictwo Wolters Kluwer zanotowało w 2005 r. przychody wynoszące 3,37 mld  euro, co daje 3% wzrostu w stosunku do 2004 r. Firma zarobiła aż 533 mln euro (przed opodatkowaniem i amortyzacją). Wzrost zanotowano we wszystkich oddziałach wydawnictwa, z wyjątkiem sektoru edukacja.
 • Na Międzynarodowych Targach Książki w Londynie ogłoszono listę nominowanych do tegorocznej nagrody Orange, przyznawanej od 11 lat za najlepszą angielską powieść, napisaną przez kobietę.

autor: Ł.D.

Konkurs PIK-owego Lauru

Uprzejmie przypominamy, że na początku 2004 r. Polska Izba Książki ogłosiła konkurs dla dziennikarzy na najciekawszą prezentację książki w mediach. Mamy nadzieję, że zeszłoroczna edycja konkursu przyczyniła się do podniesienia rangi książki w środkach masowego przekazu i uświadomienia mediom potrzeby codziennej informacji o książkach, w tym informacji o nowościach wydawniczych. W bieżącym roku przystępujemy do drugiej edycji konkursu. Poniżej przypominamy jego zasady.
Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach:
 1.  „Najciekawsza Prezentacja Książki w Prasie” — pod uwagę zostaną wzięte publikacje poświęcone książkom ze wszystkich gazet codziennych, tygodników, dwutygodników i miesięczników.
 2.  „Najciekawsza Prezentacja Książki w Mediach Elektronicznych” — w tym przypadku oceniane będą programy radiowe, telewizyjne oraz portale internetowe poświęcone książkom lub kulturze.
W każdej z tych dwóch kategorii zostanie wyłoniony jeden laureat. Nagroda wynosi 10 000 zł, a towarzyszyć jej będzie statuetka PIK-owego Lauru.
 
Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszystkie osoby zajmujące się w mediach książką. W bieżącej edycji konkursu oceniana będzie działalność w całym 2005 r.
 
Kandydatury dziennikarzy typowanych do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie PIK, przesyłając swoje głosy listownie lub elektronicznie na adres biura PIK. Każdy członek PIK może przysłać dwa głosy: po jednym głosie na jednego kandydata w obu kategoriach. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać następujące dane:
 
– imię i nazwisko osoby zgłaszanej do nagrody
– wskazanie osiągnięć kandydata z podaniem odpowiedniego medium
 
Na kwestionariuszu zgłoszenia prosimy o podanie poza informacjami na temat kandydatów również danych osoby zgłaszającej: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, firmy.
 
Biuro PIK przyjmuje zgłoszenia kandydatur do 31 marca 2006 r.
 
Przyznanie tegorocznych nagród nastąpi jesienią 2006 r.
 
Wszystkie informacje na temat konkursu zamieszczone zostały na naszych internetowych stronach pod adresem: http://www.pik.org.pl/index.jsp?cat=61. Można tam również obejrzeć relację filmową oraz zdjęcia z zeszłorocznego finału konkursu, który miał miejsce jesienią 2005 r.
 
źródło: WSiP

Podzielono Instytut im. Adama Mickiewicza

Minister kultury Kazimierz M. Ujazdowski podzielił w środę Instytut im. Adama Mickiewicza, powołując Instytut Adama Mickiewicza i Narodowe Centrum Kultury, które zajmie się upowszechnianiem polskiej kultury na terenie kraju, a także pracami badawczymi i eksperckimi we współpracy z samorządami.
 
Dyrektorem centrum został Marek Mutor. Od stycznia był pełnomocnikiem ministra kultury do spraw programu operacyjnego „Patriotyzm jutra”. — Jednym z zadań centrum jest upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego wśród młodego pokolenia — powiedział. — Już w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony program „Śpiewająca Polska”, który wesprze rozwój chórów szkolnych. Instytut Adama Mickiewicza stanie się ponownie instytucją popularyzującą za granicą wiedzę o polskiej kulturze, jej historii oraz o polskim dziedzictwie narodowym i języku. 

źródło: Rzepa

Mobilizacja akcjonariuszy WSiP przyniosła oczekiwany efekt

Mobilizacja akcjonariuszy Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych (WSiP) przyniosła efekt. Rejestracja ponad połowy kapitału na dzisiejszym walnym zgromadzeniu umożliwi zmiany w statucie. Zarząd spółki w końcu zyska możliwość działania, a nawet przy aktywnym udziale pracowników w NWZA szybsza restrukturyzacja wydawnictw wydaje się pewna. Rynek z radością powinien przyjąć usunięcie ze statutu progu 20% głosów w spółce, jakie wykonywać może pojedynczy inwestor. Jeszcze ważniejsza wydaje się możliwość odblokowania gotówki trzymanej w kasie WSiP.
 
Dla przyszłości spółki równie ważne są negocjacje z resortem edukacji, który bardzo chce ograniczyć ceny podręczników.
Gdyby regulacje uderzyły w hurtowników, ucierpi restrukturyzowana Wkra. WSiP wystawiły ją na sprzedaż, ale z odzyskaniem 25 mln zł zainwestowanych w 2003 r. może być trudno (hurtownia zamknęła 2005 r. stratą operacyjną 1 mln zł). Ewentualna sprzedaż powinna jednak zaowocować odzyskaniem części pieniędzy i księgowym zyskiem. Do firmy wróci jeszcze 15 mln zł pożyczki udzielonej Wkrze w ubiegłym roku.
 
Sprzedaż zbędnego majątku zasili kasę WSiP, w której na koniec roku znajdowało się ponad 110 mln zł. Do końca półrocza może się ona skurczyć do 60 – 70 mln zł (to rezultat cykliczności w tym biznesie), ale taką kwotą WSiP mogłyby już podzielić się z akcjonariuszami. Dałoby to około 2 zł dywidendy na akcję, choć rozsądniejszy wydaje się skup akcji własnych. Buy-back poprawiłby wycenę spółki, a dodatkowo byłby antidotum na ewentualną podaż akcji pracowniczych. Od końca października należące do nich 15% kapitału może wpływać na rynek.
 
Utrzymanie reformatorskiego kursu kierownictwa spółki powinno zaowocować jeszcze kilkunastoma milionami oszczędności rocznie. Koszty ogólnego zarządu spadły na poziomie jednostkowym o ponad 7% w 2005 r., ale wynoszą 82 mln zł, co przy 183 mln zł sprzedaży jest nadal znaczną wielkością. WSiP chcą zmniejszyć w tym roku zatrudnienie poniżej 300 osób (rezerwy na odprawy obciążyły już wynik za 2005 r.). Jeśli do tego uda się zdywersyfikować przychody grupy, rozwijając Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, może ona regularnie wypracowywać kilkanaście milionów złotych zysku netto rocznie i w całości dzielić się nim z akcjonariuszami. Stałaby się wówczas typową spółką dywidendową, czego od firmy działającej w tak dojrzałej branży oczekuje rynek.

źródło: Puls Biznesu

Europa staje do walki z Google Books

Aby stworzyć bibliotekę, Komisja Europejska częściowo sfinansuje „stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci ośrodków dygitalizacji” opartych na bibliotekach narodowych państw członkowskich — poinformowano w komunikacie.

Bruksela chciałaby, aby „dwa miliony książek, filmów, fotografii, rękopisów i innych dzieł kultury było dostępnych w europejskiej bibliotece cyfrowej do 2008 r.”. Do 2010 r. liczba ta ma już wzrosnąć do co najmniej 6 mln.

W listopadzie Biblioteka Kongresu USA rozpoczęła kampanię współpracy z innymi bibliotekami narodowymi w celu stworzenia Światowej Biblioteki Cyfrowej. Biblioteka Kongresu stworzy wspólną kolekcję z innymi krajami, dokładając do niej własne zbiory.
 
źródło: Gazeta.pl

Awantura o tanie czytanie


Projekt porozumienia był gotowy już na początku marca, wtedy też miało dojść do jego podpisania — to mogłoby poprawić organizację dystrybucji podręczników i obniżyć ceny. Zestawy podręczników byłyby ustalane przez rady pedagogiczne i to z wyprzedzeniem, dyrektorzy szkół składaliby zbiorowe zamówienia (mogliby negocjować ceny). W szkołach byłyby też organizowane kiermasze książek używanych.
 
Ministerstwo i wydawcy mieli ogłosić szczegóły porozumienia na konferencji prasowej 3 marca, ale wydawcy na konferencję nie zostali zaproszeni. W ostatniej chwili wiceminister Jarosław Zieliński wprowadził do porozumienia zapis, że ceny podręczników spadną średnio o 25%. Wydawcy gotowi byli podpisać wszystkie punkty porozumienia, poza tym jednym. Mówili, że to puste polityczne hasło.
 
Przecież nie sposób przewidzieć, o ile spadną ceny poszczególnych podręczników — mówił dr Piotr Marciszuk, przewodniczący Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki. Miał nadzieję, że ministerstwo zrezygnuje z politycznego zapisu. W ubiegłym tygodniu posłanka PO Krystyna Szumilas skrytykowała ministerstwo za to, że chce obniżyć ceny nakazem administracyjnym i że „na oczach całej Polski rozgrywa się awantura z wydawcami”. Wiceminister Zieliński miał na to odpowiedź: wydawcy, wśród nich Marciszuk, biorą udział w spisku inspirowanym przez PO. — Oni postanowili nie dopuścić do tego, aby PiS osiągnął swój cel — wskazywał winnych w rozmowie z PAP.
 
Marciuszuk, dotąd bardzo wstrzemięźliwy w ocenie ministerialnych działań, teraz nie wytrzymał, rozesłał dziennikarzom list, w którym krytykuje Zielińskiego. — „Jest on młodszy ode mnie tylko o 2 lata i musi pamiętać język propagandy komunistycznej, w którym roiło się od spisków elementów antysocjalistycznych, inspirowanych przez równie antysocjalistyczne siły. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, iż wraz z ministrem Zielińskim wracam do najczarniejszych lat PRL-u. Czy to oznacza koniec rozmów o obniżeniu cen podręczników?”
 
Za dwa dni, 16 marca, wydawcy edukacyjni spotkają się na walnym zgromadzeniu. Wtedy zdecydują, czy zgodzić się na porozumienie z ministerstwem. Ono z kolei od dawna zapowiada, że jeśli porozumienia nie będzie, wprowadzi „działania urzędowe”, które i tak wymuszą obniżki. Co dokładnie zrobi? — Będziemy się nad tym zastanawiać. Na razie czekamy do 16 marca — powiedział „Pomorskiej” Mieczysław Grabianowski, rzecznik prasowy ministerstwa edukacji. 
 
 
źródło: Dobre Podręczniki

TNS OBOP coraz mocniejszy

Firma TNS OBOP ogłosiła wyniki finansowe za 2005 r. Od stycznia do grudnia ubiegłego roku obroty firmy wyniosły 32,9 mln zł, czyli o 26,3% więcej niż w analogicznym okresie 2004 r.
 
Oznacza to niemal dwukrotnie wyższą dynamikę wzrostu w porównaniu do całego rynku badawczego.
 
Od początku 2005 r. TNS OBOP znacząco powiększyła zespół — w sumie do tej pory firma pozyskała 31 nowych pracowników. Najwięcej nowych osób dołączyło do sektora badań konsumenckich oraz działów przetwarzania i realizacji badań.
 
źródło: TNS

Zmiany kadrowe w „RUCH” S.A. 

W zawiązku z odejściem na emeryturę dyrektora Oddziału „RUCH” S.A. w Krakowie, pana Leopolda Stefańskiego, Zarząd „RUCH” S.A. podjął decyzję o powierzeniu obowiązków dyrektora Oddziału Dyrektorowi Zespołu RUCH-u w Tarnowie, panu Jackowi Nowickiemu.
 
Jednocześnie Zarząd Spółki ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Oddziału „RUCH” S.A. w Krakowie.
źródło: Ruch S.A.
 
źródło: Ruch S.A.