×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Peter de Bono w Polsce!

TOP tytuł w super cenie » 50% taniej


Techniki myślenia i myślenia kreatywnego w Polsce!
Warsztaty, konferencje, książki.

Konferencje współorganizowane przez:
RIS - Regionalny System Innowacji

Patron wizyty:
Wydawnictwo Onepress, Wydawca książek E.de Bono


Jesienią 2007 roku przyjeżdża z pierwszą wizytą do Polski Peter de Bono, master trainer i główny współpracownik Edwarda de Bono. Bracia Edward i Peter de Bono są znanymi na świecie autorytetami w dziedzinie technik myślenia.

Celem wizyty jest propagowanie rozwoju myślenia, w tym myślenia kreatywnego. Wizyta obejmie warsztaty i konferencje poświęcone technikom myślenia i myślenia innowacyjnego. Towarzyszyć jej będzie promocja dwu sztandarowych książek E. De Bono: "Myślenie Lateralne" oraz "Sześć Myślowych Kapeluszy" Wydawnictwa Onepress.

Myślenie lateralne.
Idee na przekór schematom
Sześć kapeluszy myślowych

Czym jest myślenie innowacyjne? Jaką rolę pełni w biznesie, ekonomii, rozwoju firm? W jaki sposób organizacje i firmy mogą skorzystać na myśleniu innowacyjnym?

Oto wybrane przykłady zastosowań technik myślenia de Bono na świecie:

 1. Władze British Airways zdecydowały się wykorzystać techniki kreatywnego myślenia przy opracowywaniu nowego systemu parkowania przy Heathrow Airport, (lotnisko Heathrow jest największym lotniskiem świata pod względem ilości obsługiwanych pasażerów i połączeń międzynarodowych).
  Efekt:
  obniżone koszty utrzymania i obsługi lotniska, zredukowany ruch, zwiększona wygoda i bezpieczeństwo pasażerów.
 2. Zarząd Prudential Insurance w Kanadzie wdrożył techniki myślenia literalnego w celu rozwinięcia konceptu "Living Benefis" -- było to nowe podejście do ubezpieczeń na życie, kojarzone bardziej z życiem niż samym faktem śmierci.
  Efekt:
  produkt zrewolucjonizował rynek ubezpieczeń i pozwolił towarzystwu Prudential osiągnąć pozycję lidera rynku, oferującego nowatorskie podejście do znanego już produktu.
 3. DuPont (drugie na świecie największe przedsiębiorstwo branży chemicznej) zaadoptowało i stale wykorzystuje techniki kreatywnego myślenia na wszystkich szczeblach organizacji. Przykładem może być zastosowanie technik kreatywnego myślenia przy produkcji opatentowanego włókna Kevlar.
  Efekt:
  Przy użyciu technik lateralnego myślenia zespół ds. innowacji i wdrożeń opracował radykalne zmiany w procesie produkcji Kevlaru, które pozwoliły na znaczne obniżenie kosztów produkcji.

Techniki myślenia kreatywnego de Bono stosowane są w prawie wszystkich największych firmach świata, w organizacjach rządowych i pozarządowych, są wdrażane w edukacji, stosowane w laboratoriach wynalazczych i naukowych.

Techniki de Bono pomagają w udoskonalaniu myślenia wybitnym specjalistom, menedżerom, wydziałom i zespołom wewnątrz firm i całym organizacjom. Wpływają na komunikację, wydajność pracy, usprawnienie organizacji i czasu pracy, zapobiegają konfliktom i negatywnym skutkom wprowadzania zmian, i przede wszystkim -- pozwalają udoskonalić produkt, usługę, strategię.


Zapraszamy do udziału w warsztatach Peter’a de Bono przede wszystkim:

 • dyrektorów zarządzających, strategicznych, prezesów firm i organizacji,
 • specjalistów,
 • menedżerów, liderów zespołów,
 • członków zespołów wynalazczych, badawczych, produkcyjnych,
 • osoby odpowiedzialne z rozwój firmy i wdrożenia innowacji.

Warsztaty prowadzone osobiście przez samego Peter’a de Bono będą niezwykłym doświadczeniem w rozwoju zawodowym i osobistym, przyniosą wymierne korzyści dla całego zespołu i firmy. Warsztatom towarzyszy promocja książek E. de Bono: "Myślenie Lateralne" i "Sześć Myślowych Kapeluszy" Wydawnictwa Onepress. Uczestnicy warsztatów otrzymają egzemplarz książki E. de Bono.
Warsztaty myślenia innowacyjnego Peter’a de Bono w Polsce
w dniach 19 - 25 listopada 2007 roku

20 - 21 listopada
"Szkoła Myślenia Innowacyjnego" -- "Techniki myślenia innowacyjnego de Bono", Ustroń

24 - 25 listopada
"Szkoła Myślenia Innowacyjnego" -- "Techniki myślenia innowacyjnego de Bono", Warszawa

Uczestnicy szkolenia mają też niepowtarzalną okazję do biesiady przy wspólnej, uroczystej kolacji, osobistej rozmowy z Peter’em de Bono. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o uczestnictwie w prezentacji technik myślenia dr E. de Bono.

Zaświadczenia podpisane będą przez Master Trainer Peter’a de Bono oraz Organizatora, firmę szkoleniowo-konsultingową PROSPERO Business Training. Szkolenia będą tłumaczone konferencyjnie; w przypadku zebrania grupy na poziomie znajomości języka angielskiego min. średnio-zaawansowanym, istnieje możliwość szkolenia bez tłumaczenia.

Całkowita cena warsztatu w Ustroniu
20-21 listopada 2007 r.
wraz z noclegiem i pełnym wyżywieniem
tylko: 2 800 zł

Całkowita cena warsztatu w okolicach Warszawy
24-25 listopada 2007 r.
wraz z noclegiem i pełnym wyżywieniem
tylko: 3 000 zł

Szkolenia będą wyjątkowym w skali naszego kraju wydarzeniem. Towarzyszyć im będą konferencje i prezentacje dla przedstawicieli środowisk samorządowych i biznesowych. Z tej okazji Wydawnictwo Onepress, specjalizujące się w publikacjach dla biznesu, wydaje dwie sztandarowe książki E. de Bono: "Myślenie Lateralne" i "Sześć Myślowych Kapeluszy".

Wydawnictwo Onepress, Grupa Wydawnicza Helion, jest Patronem Wizyty Peter’a de Bono. Patronem merytorycznym jest PIFS -- Polska Izba Firm Szkoleniowych. Wizyta będzie miała swój wyraz w środkach masowego przekazu: prasie, radio i lokalnej telewizji. Planowana jest konferencja m.in. w Park Hotelu w Katowicach i w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie oraz konferencja medialna, promująca książki, w Warszawie. Wizytę objęły patronatem medialnym magazyny "Manager", "Personel i Zarządzanie", Miesięcznik Finansowy "BANK" oraz "Rynek Kapitałowy".


Plan wizyty Peter’a de Bono w Polsce w dniach 19 - 25 listopada 2007 roku:

19 listopada
konferencja -- Forum w Katowicach dla przedstawicieli mediów, władz lokalnych i biznesu (z udziałem przedstawicieli instytucji samorządowych i zaproszonych gości z kraju i z zagranicy), konferencja współorganizowana z RIS Silesia -- Regionalnym Systemem Innowacji w Katowicach

20 - 21 listopada
warsztat dwudniowy "Szkoła Myślenia Innowacyjnego" -- "Techniki myślenia innowacyjnego de Bono", Ustroń

22 listopada
konferencja na Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, współorganizowana z RIS Silesia -- Regionalnym Systemem Innowacji w Katowicach

23 listopada; godz 17; EMPIK Nowy Świat
konferencja medialna w Warszawie -- prezentacja technik i promocja książek "Myślenie Lateralne" i "Sześć Myślowych Kapeluszy", konferencja współorganizowana z Wydawnictwem Onepress, Grupa Wydawnicza Helion

24 - 25 listopada
warsztat dwudniowy "Szkoła Myślenia Innowacyjnego" -- "Techniki myślenia innowacyjnego de Bono", Warszawa


Jakie konkretne korzyści dają techniki myślenia de Bono?

Techniki myślenia kreatywnego dr Edwarda de Bono działają na wszystkich poziomach myślenia:

 • Poszerzają zakres naszej percepcji -- zbierania, zarządzania i wymiany informacji, faktów; uczą odróżniania obiektywnych danych od interpretacji, manipulacji czy sugestii. Właściwa percepcja jest podstawą i często kluczem do rozwiązania danego zagadnienia, zmiany i poprawy sytuacji.
 • Pozwalają z maksymalną precyzją zdiagnozować problem i dobrać optymalny system opracowywania rozwiązań w zależności od analizy problemu. Każde zagadnienie, problem charakteryzuje określony poziom złożoności, ilość zaangażowanych działów, osób, straty i zagrożenia z nim związane, obszary wpływu. Techniki de Bono to między innymi umiejętność właściwej oceny sytuacji i diagnozy problemu, podziału na etapy i wyodrębnienie tzw. podproblemów.
 • Dają możliwości wnikliwej, wielopłaszczyznowej oceny rozwiązań -- możliwe jest przewidywanie skutków krótko- i długodystansowych wprowadzanych zmian i rozwiązań, w aspekcie firmy, lokalnej społeczności, w wymiarze mikro- i makroekonomicznym, globalnym itp. Rozwiązanie każdego problemu skutkuje określonymi efektami -- część z nich z niecierpliwością oczekujemy, inne zaskakują nas i nie jesteśmy ich w stanie przewidzieć bez odpowiedniej analizy probabilistycznej. Techniki myślowe pozwalają wcześniej poznać efekty rozwiązania problemu -- zmiany, które się wiążą z wdrażaniem rozwiązania, w całym spektrum i uwzględnieniem systemu jako całości, w aspekcie krótko- i długofalowym.
 • Wykorzystują różnorodne inteligencje -- inteligencję emocjonalną i intuicyjną, inteligencje tzw. wielorakie, obok tradycyjnej i dominującej w naszej kulturze IQ. Człowiek jest istotą niezwykle złożoną, nasza inteligencja to nie tylko logiczno-matematyczna inteligencja maszyn liczących. Inteligencja ludzka jest bardziej doskonała niż wszelkie dotąd stworzone sztuczne rodzaje inteligencji, człowiek bowiem wykorzystuje różne rodzaje inteligencji -- związane z emocjami, znajomością kultury i społeczności, inteligencję finansową i intuicyjną, kinestetyczną, muzyczną itp. -- właściwe wykorzystanie wielu rodzajów inteligencji prowadzi do najlepszych, najkorzystniejszych rozwiązań.
 • Uczą zachowania i wykorzystania energii myślenia, gromadzenia jej i natężania siły zamiast osłabiania przez konflikty, sprzeczne argumentacje, sposoby dowodzenia przeciwstawnych twierdzeń. Myślenie, jak każde działanie oparte jest na wykorzystaniu energii. W myśleniu biorą udział różnego rodzaju czynności umysłu -- poznawcze, wartościujące, umiejętności związane z wykorzystaniem posiadanej już wiedzy i doświadczeń, kreatywne itp. We wszystkich tych czynnościach myślowych ludzie mogą chcieć ze sobą współpracować lub działać przeciwko sobie. Czasem są świadomi swojego współdziałania lub stawiania oporu, czasem są tego zupełnie nieświadomi. Techniki de Bono pokazują te mechanizmy, uczą ich rozpoznawania i wykorzystywania -- w celu współpracy bądź rywalizacji z konkurencją.
 • Uczą nowych technik myślenia -- myślenie lateralne, technika sześciu kapeluszy myślowych to złożone, zaawansowane techniki pracy zespołowej i indywidualnej oparte na fizjologii i neurologii ludzkiego umysłu, zachowaniach i uwarunkowaniach społecznych człowieka jako części zespołu.
 • Dają możliwości autoanalizy, dostrzegania zagrożeń, samokrytyki, dystansowania się i patrzenia z wielu różnych perspektyw -- klienta, konkurencji itp. Często potrzeba zmiany, udoskonalenia produktu, obsługi czy struktury systemu widoczna jest z zewnątrz -- perspektywy wymagającego klienta, szefa lub pracownika niższego szczebla -- umiejętność patrzenia z różnych perspektyw jest z powodzeniem od zarania dziejów stosowana przez najwybitniejszych naukowców i twórców i może być z sukcesem wdrażana przez nowoczesne firmy i organizacje.
 • Dodatkowe wartości dodane -- ulepszenie systemu komunikacji w organizacji i firmie, wzrost identyfikacji z firmą, motywacja i wzrost wydajności pracy, stopniowe zwiększenie konkurencyjności firmy przez poprawę ekonomiki pracy, wdrażanie nowych, innowacyjnych produktów i usług itp.

Bracia Peter i Edward de Bono są trenerami i znanymi na świecie propagatorami nowych sposobów myślenia, w tym myślenia innowacyjnego.

Dr Edward de Bono (http://www.edwdebono.com) jest doktorem Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Maltańskiego, ukończył psychologię, fizjologię i zrobił doktorat z medycyny w Oksfordzie. Wykłada stale na uniwersytetach w Oxford, Cambridge i Harvard. Napisał 65 książek przetłumaczonych na 34 języki świata.

Jest autorem nowoczesnych technik myślenia innowacyjnego i kreatywnego, uważany obecnie za jeden z największych autorytetów na świecie w dziedzinie kreatywnego myślenia oraz technik związanych z nauką samego myślenia. Jego techniki wykorzystywane są w edukacji (na wszystkich szczeblach), organizacjach rządowych i niemal wszystkich wiodących korporacjach świata, przykładem mogą być: IBM, Du Point, Prudential, AT&T, Procter&Gamble, Siemens, KODAK, Coca Cola, Motorola, Citycorp, Federal Express, British Airways, NTT, Ericsson, Total, Heineken, Kuwait Oil Company.

Rewolucyjne techniki de Bono spotykają się z szerokim zainteresowaniem i uznaniem -- od ONZ, Pentagonu, przez środowiska akademickie prestiżowych uczelni, do społecznych organizacji. Są nowatorskie i efektywne, wykorzystywane już teraz wszędzie tam, gdzie ludzie i organizacje znają potrzebę i korzyści płynące z innowacji i doskonalenia myślenia.

Peter de Bono (http://www.edwdebono.com/cavendish) jest najbliższym współpracownikiem i propagatorem technik myślenia innowacyjnego E. de Bono. Peter de Bono ukończył Królewski Uniwersytet Maltański i Królewską Akademię Wojskową Wielkiej Brytanii. Współpracował nad rozwojem globalnej sieci i jej prototypem ARPA net. Wspólnie z bratem Edwardem przyczynili się do opracowania innowacyjnego Medycznego Systemu Diagnostycznego w UK.

Peter de Bono zaprojektował i wdrożył zintegrowane systemy komputerowe dla wielu dużych organizacji. Od kilkunastu lat prowadzi treningi technik myślenia, prezentacje, wykłady i odczyty dla firm, organizacji i środowisk akademickich na całym świecie. Obecnie wiele podróżuje, organizuje i prowadzi cykle szkoleniowe technik myślenia dla firm, w edukacji oraz szkolenia trenerów w krajach szybko-rozwijających się, jak Chiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Dokładne informacje i formularze zgłoszeń na stronach Prospero.

W sprawie zgłoszeń prosimy kontaktować się, najlepiej drogą elektroniczną, z biurem PROSPERO:
Joanna Osowska
tel. o/Bydgoszcz 052 520 14 22
tel. 501 184 161
e-mail: asia@prospero.com.pl

Menedżer projektu:
Ewa Ludwig
trener, konsultant
tel. kom. 508 083 187
e-mail: ewaludwig@prospero.com.pl

Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji na temat planowanego programu wizyty i szkoleń.Zapraszamy!


Myślenie lateralne.
Idee na przekór schematom
Sześć kapeluszy myślowych