×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Poznałeś Zasady GRY i co dalej?

TOP tytuł w super cenie » 50% taniej


1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs: „Poznałeś Zasady GRY i co dalej?” przeprowadzony w okresie 11.05.2010 – 14.05.2010 r. zwany dalej konkursem.

2. Organizatorem konkursu jest HELION SA z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 1C; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121256; NIP 631-020-02-68; REGON: 271070648.

3. Uczestnikami konkursu mogą zostać wszystkie osoby, które napiszą w komentarzu pod postem na koncie księgarni Sensus.pl na Facebooku w okresie trwania konkursu pytanie skierowane do autora książki Zasady GRY, Neila Straussa, dotyczace tematyki związanej z uwodzeniem i wyślą na adres e-mail: sensus@sensus.pl swoje imię, adres e-mail oraz adres pocztowy, na który należy przesłać ewentualną nagrodę.

4. Spośród uczestników konkursu komisja w składzie:

a) Grzegorz Schwarz

b) Magdalena Ziaja

wybierze trzech autorów najciekawszych wypowiedzi, którzy otrzymają nagrody.

Nagrodami w konkursie są 3 zestawy książek Zasady GRY. Mistrzostwo uwodzenia w 30 dni. Zasady GRY. Kodeks uwodziciela

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych wymienionych powyżej.

6. Wybór wypowiedzi nastąpi do dnia 27.05.2010 r. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców.

7. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 28.05.2010 r.

8. Nagrody zostaną przekazane za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej do dnia 10.06.2010 r.

9. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Treść regulaminu może ulec zmianie i jest dostępna pod adresem https://sensus.pl/GRABOX_Facebook_regulamin.phtml

10. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Pracownicy firmy Helion SA oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.

12. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 11.05.2010 r.

14. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.