Wystarczająco dobre życie. Konte...

Wystarczająco dobre życie. Konteksty psychologiczne (ebook)

Autor:  

PdfPDF
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 3,97 zł
15,03 zł 19,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Po co żyjemy?
Czym jest dobre życie? 
Człowiek nieustannie docieka sensu swojego istnienia, próbując odnaleźć jego przyczynę i cel.
W prezentowanej  monografii, wpisującej się w nurt psychologii pozytywnej, ukazano, jakich odpowiedzi na pytania o dobre życie udziela współczesna psychologia w trzech jego obszarach: rodzinie, zdrowiu i pracy.
Wystarczająco dobre życie (ang. good enough) oznacza odnalezienie swojego miejsca w świecie, stworzenie warunków odpowiednich dla rozwoju  własnych możliwości w swoim środowisku lokalnym,  kształtowanie kompetencji osobowych, zdobywanie  równowagi psychicznej i satysfakcjonującej jakości życia.
Życie pod presją pochłania ogromne zasoby energii, zmusza do nieustannej mobilizacji i czujności, do stałego podejmowania właściwych decyzji. To przyspieszenie staje się ryzykowne i zagraża dobrostanowi, zdrowiu psychicznemu i zadowoleniu z życia.
Jak znaleźć równowagę?
Jak optymalnie korzystać z własnych zasobów?
Jak skutecznie radzić sobie w zmiennych kolejach losu, kryzysach, sytuacjach zaskakujących i nieoczekiwanych?

   „Pomysł napisania monografii, zawierającej wieloaspektowe podejście do problematyki jakości
życia, szeroko określonej jako wystarczająco dobre życie, jest bardzo interesujący i poznawczo
wartościowy. Określenie „wystarczająco dobre życie” jest pojemne i może zakresowo obejmować zasadniczo wiele możliwych aspektów zachowania i funkcjonowania człowieka w relacjach z innymi.  Pomysł monografii wpisuje się w popularne obecnie  badania w nurcie psychologii pozytywnej i jakości życia.”
            dr hab., prof. UKSW Henryk Gasiul
Wprowadzenie

CZĘŚĆ I
Uwarunkowania dobrego życia we współczesnej rodzinie

Rozdział 1. Weronika Juroszek,
Jakość życia w kontekście niskiej dzietności
Rozdział 2. Sylwia Segeth,
Wzór osobowy ojca w kształtowaniu tożsamości córki w okresie późnego dzieciństwa
Rozdział 3. Dariusz Krok, Sabina Kołodziej, Nadzieja i samoocena jako predyktory radzenia sobie ze stresem u młodzieży szkół średnich
Rozdział 4. Marta Adamczyk, Andrzej Bulzak, Sabina Lis, Poczucie jakości życia u młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinie
Rozdział 5. Mikołaj Cugowski, Zagrożenia dobrostanu rodziny – rodzaje, formy i uwarunkowania przemocy domowej stosowanej przez kobiety – sprawczynie
Rozdział 6. Monika Kornaszewska-Polak, (Nie)wystarczająco dobra matka. Analiza sytuacji pracujących kobiet będących matkami
Rozdział 7. Aleksandra Dembińska, Różnice w zakresie satysfakcji z życia u kobiet będących matkami po leczeniu niepłodności a matkami adopcyjnymi
Rozdział 8. Monika Kornaszewska-Polak, Sylwia Stelmach, Styl radzenia sobie ze stresem a poziom satysfakcji małżeńskiej

CZĘŚĆ II Dobrostan w zaburzeniach zdrowia psychicznego i fizycznego oraz możliwości terapii Rozdział 1. Teresa Rzepa, Ryszard Żaba, O wstydliwych chorobach oraz reakcjach emocjonalnych i zachowaniach wobec osób zarażających
Rozdział 2. Karolina Dejko, Analiza związków między systemem przywiązania i rodzicielską zdolnością do mentalizacji a funkcjonowaniem psychospołecznym dziecka. Włączenie rodzica w proces terapii dziecka
Rozdział 3. Karolina Zalewska, Przywiązanie a zaburzenia w kształtowaniu się struktury osobowości u młodzieży – przyczyna i rozwiązanie
Rozdział 4. Agnieszka Szymańska, Kamila Dobrenko, Lidia Grzesiuk, Relacja między pacjentem i psychoterapeutą a skuteczność psychoterapii. Wyniki badań katamnestycznych
Rozdział 5. Ryszard Chłopek, Tomasz Karoń, Łukasz Majchrzak, Internacja sądowo-psychiatryczna. Możliwości, nadzieje, perspektywy. Studium przypadku pacjenta z rozpoznaniem schizofrenii

CZĘŚĆ III Optymalne funkcjonowanie zawodowe – możliwości i ograniczenia Rozdział 1. Ewa Bajer, Twórcza przedsiębiorczość a poziom aspiracji w środowisku zawodowym
Rozdział 2. Małgorzata Dobrowolska, Satysfakcja z pracy jako pozytywna konsekwencja dobrego dopasowania do elastycznej formy zatrudnienia
Rozdział 3. Ewa Leśniak, Dobrostan psychiczny i poziom empatii u pielęgniarek i lekarzy
Rozdział 4. Ryszard Cibor, Bilans psychologiczny w pracy nauczyciela przedszkola
Rozdział 5. Aleksander Korchut, Czy pojęcie normy w psychologii stosowanej ma sens?

Noty o Autorach
Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
Cena: 31,20 zł
Winnetou
Karol May
Cena: 4,50 zł
Until Trevor
Aurora Rose Reynolds
Cena: 29,60 zł
Cena: 31,92 zł
Cena: 29,60 zł
Cena: 27,92 zł