Modele biznesowe na nowym zinteg...

Modele biznesowe na nowym zintegrowanym rynku energii (ebook)

Autor:  

PdfPDF
Cena:
20,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Autorka postawiła sobie bardzo ambitny cel, mianowicie zaprezentowanie koncepcji rozwoju zintegrowanego rynku energii, tj. obejmującego rynki energii elektrycznej, gazu i ciepła. Omawia czynniki, które determinują powstanie takiego rynku. Na tle stanu obecnego i uwarunkowań funkcjonowania rynków końcowych energii w Polsce, Autorka uzasadniła potrzebę dokonania integracji tych rynków.

Poruszana w monografii tematyka jest niezwykle aktualna, zaś jej treść stanowi znaczny wkład do problematyki rozwoju mechanizmów rynkowych w sektorze energetycznym, a także w tworzenie modeli biznesowych na tzw. zintegrowanym rynku energii.

Praca powinna cieszyć się zainteresowaniem szerokiego grona czytelników zarówno spośród badaczy zajmujących się poruszaną problematyką jak i praktyków zatrudnionych w sektorze elektroenergetycznym, gazowym, głownie tych, których interesuje zarządzanie i problematyka poszukiwania nowych możliwości biznesowych.
 
Wykaz używanych skrótów 7
Słowo od autorki 9
1. Wstęp 11
1.1. Wprowadzenie 11
1.2. Cel, zakres oraz teza pracy 19
2. Smart Grid na rynku mediów energetycznych 22
2.1. Podstawowe pojęcia i definicje dla nowego rynku 22
2.2. Model rynku a modele biznesowe 30
2.3. Kierunki zmian w zarządzaniu rynkiem energii i przedsiębiorstwami energetycznymi w Polsce 34
2.4. Zmiany liberalizacyjne na rynku energii w Europie i świecie 37
2.5. Inteligentne opomiarowanie na rynku energii elektrycznej 39
2.6. Przemiany na rynku gazu i ciepła w kierunku smart – zagadnienia inteligentnego pomiaru 43
2.7. Bariery liberalizacji rynku gazu 48
2.8. Bariery wdrożenia inteligentnego opomiarowania i SG 53
3. Model organizacyjny rynku energii Polsce 57
3.1. Rynek energii elektrycznej, gazu i ciepła 57
3.2. Najważniejsze założenia dla zintegrowania rynku energii 64
3.3. Nowy zintegrowany model rynku mediów energetycznych w Polsce 68
3.4. Technologie informacyjne (ICT) na zintegrowanym rynku energii 77
3.5. Stan obecny zintegrowanego rynku mediów energetycznych w Polsce a wizja nowego 84
3.6. Energetyka prosumencka 89
4. Rozwój technologii a nowe modele biznesowe – wprowadzenie 98
4.1. Analiza wpływu rozwoju OZE na tworzenie modeli biznesowych zintegrowanego rynku energii 98
4.2. Fotowoltaika na polskim rynku energii 108
4.3. Samochody elektryczne (EV) – magazynowanie energii elektrycznej 110
5. Modele biznesowe na rynku energii 114
5.1. Tworzenie modeli biznesowych 114
5.2. Przykłady modeli biznesowych – niektóre przypadki biznesowe w Europie i świecie 116
5.3. Modele biznesowe dla zastosowania PV w Polsce 120
5.3.1. Zagadnienia wstępne 120
5.3.2. Model biznesowy prosumenta/klienta 123
5.3.3. Model biznesowy przedsiębiorstwa typu ESCO 135
5.3.4. Model biznesowy wytwórcy 145
5.3.5. Model biznesowy agregatora rynku 152
5.3.6. Model biznesowy użytkowników samochodów elektrycznych na rynku energii 161
5.4. Dalsze kierunki rozwoju modeli biznesowych dla PV 170
6. Podsumowanie 176
Załącznik 1 182
Załącznik 2 187
Bibliografia 189
Spis rysunków 205
Spis tabel 206
Od redakcji 207