Homoseksualność w rodzinie

Homoseksualność w rodzinie

Autor: 

Homoseksualność w rodzinie
Stron: 320
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Cena:
59,90 zł

Książka opisuje doświadczenia ujawniania swojej orientacji przez amerykańską młodzież należącą do mniejszości seksualnych. Przedstawia procesy i zjawiska, które w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej dobiegają końca, a w Polsce dopiero się zaczynają.

Autor opisuje i wyjaśnia dynamikę procesu coming out na podstawie ponad 150 wywiadów z młodymi ludźmi. Omawia zmiany zachodzące w relacjach między nimi a członkami ich rodzin podczas ujawniania się i po ujawnieniu. W nowatorski sposób przedstawia interakcje diadowe: córka matka, córka ojciec, syn matka, syn ojciec. Podkreśla różnorodność doświadczeń młodych przedstawicieli mniejszości seksualnych. Opisane historie uzupełniają dane z badań. Książka skierowana jest do osób należących do mniejszości seksualnych, do ich rodzin oraz do pracujących z nimi specjalistów.

To także znakomite źródło informacji dla psychologów, pedagogów i badaczy zainteresowanych zjawiskiem coming out.

Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też: