×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Zostań jej obsesją. Rozkoszne techniki seksualne- REGULAMIN

TOP tytuł w super cenie » 50% taniej


1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs: „Zostań jej obsesją. Rozkoszne techniki seksualne” przeprowadzony w okresie 14.10.2009 – 30.10.2009 r. zwany dalej konkursem.

2. Organizatorem konkursu jest HELION SA z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 1C; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121256; NIP 631-020-02-68; REGON: 271070648.

3. Uczestnikami konkursu mogą zostać wszystkie osoby, które w okresie trwania konkursu na adres e-mail: sensus@sensus.pl wyślą prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe „Co jest pierwsze w relacji: bliskość emocjonalna, która następnie tworzy dobry seks, czy dobry seks, który tworzy głęboką więź emocjonalną? Swoją odpowiedź uzasadnij w kilku zdaniach.” i podadzą swoje imię, adres e-mail oraz adres pocztowy, na który należy przesłać ewentualną nagrodę.

4. Spośród uczestników konkursu komisja w składzie:

a) Maciej Czekaj

b) Grzegorz Schwarz

c) Magdalena Ziaja

wybierze pięciu autorów najciekawszych wypowiedzi, którzy otrzymają nagrody.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych wymienionych powyżej.

6. Wybór wypowiedzi nastąpi do dnia 10.11.2009 r. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców.

7. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 20.11.2009 r.

8. Nagrody zostaną przekazane za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej do dnia 30.11.2009 r.

9. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Treść regulaminu dostępna jest pod adresem https://sensus.pl/info/uossex_regulamin

10. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Pracownicy firmy Helion SA oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.

12. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 13.10.2009 r.

14. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.