Neuropsychologia kliniczna dziecka

Neuropsychologia kliniczna dziecka

Autor: 

Neuropsychologia kliniczna dziecka
Stron: 224
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 6,73 zł
38,17 zł 44,90 zł

Prezentowana książka omawia ważne zagadnienia neuropsychologii klinicznej związane ze stale powiększającą się grupą dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Zespół specjalistów i badaczy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej podejmuje takie problemy, jak: neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych, upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, specyficzne zaburzenia językowe u dzieci, specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, w opanowywania czytania i pisania, ADHD zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami mózgu.

Zasadniczą zaletą książki są zagadnienia neuropsychologii wieku rozwojowego, niedostępne w innych podręcznikach. Całość książki ma klarowną strukturę: zawiera bloki rozszerzające, pytania, bibliografię i indeksy.

Osoby, które kupowały książkę, często kupowały też:
Wychowawcze czary-mary. Odzyskaj spokój w domu ...
Thomas W. Phelan PhD, Tracy M. Lewis BA
Cena: 27,00 zł
Mamo, uszyj mi!
Anna Maksymiuk-Szymańska
Cena: 49,00 zł
Cena: 29,90 zł
Cena: 69,00 zł
Cena: 59,00 zł